Playlisty Kecárna
Reklama

Clarity (Cover) - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke

Ukaž píseň na Facebook

High dive into frozen waves, where
the past comes back to life.
Fight fear for the selfish pain, it was
worth it every time.
Hluboký ponor do mrazivých vln,
kde se minulost vrací zpátky k životu.
Bojovat se strachem pro sobeckou bolest,
A to za to stojí pokaždé.
Hold still right before we crash,
'cause we both know how this ends.
A clock ticks till it breaks your glass
and I drown in you again.
Zůstaň takhle těsně před srážkou,
Protože my oba víme jak tohle skončí.
Naše hodiny tikají, dokud se nerozbije jejich sklo
A já se v tobě znovu utopím.
Chorus:
'Cause you are the piece of me,
I wish I didn't need
Chasing relentlessly, still fight and
I don't know why!?
Refrén:
Protože ty jsi část mne,
přál bych si, abych nepotřeboval.
Pronásledovat neúnavně,
stále bojovat a nevědět proč!?
If our love is tragedy, why are you
my remedy?
If our love's insanity, why are you
my clarity?
Pokud je naše láska tragédie,
proč jsi můj lék?
Pokud je naše láska šílenství,
proč jsi moje jasnost?
Why?
Why?
Oh, why...?
Proč?
Proč?
Oh, proč...?
Walk on through a red parade, and
refuse to make amends.
It cuts deep throught our ground
and makes us forget all common
sence.
Chodit skrz červený průvod,
a odmítat nabídnout odškodnění.
Zařezává se to hluboko skrz naši zem
A nechává nás zapomenout na všechny běžné smysly.
Don't speak as I try to leave, 'cause
we both know what we choose.
If you pull, then I'll push too deep
and I'll fall right back to you.
Nemluv, když se snažím odejít,
protože oba víme, co si zvolíme.
Když zatáhneš, tak proniknu příliš hluboko
a spadnu přesně zpátky k tobě.
Chorus:
'Cause you are the piece of me,
I wish I didn't need.
Chasing relentlessly, still fight and
I don't know why!?
Refrén:
Protože ty jsi část mne,
přál bych si, abych nepotřeboval.
Pronásledovat neúnavně,
stále bojovat a nevědět proč!?
If our love is tragedy, why are you
my remedy?
If our love's insanity, why are you
my clarity?
Pokud je naše láska tragédie,
proč jsi můj lék?
Pokud je naše láska šílenství,
proč jsi moje jasnost?
Why?
oooh, oh, oh, oh
yeah, yeah
oh, oh, oh
ooooh, oh, oh
yeah, yeah
ooooh, oh, oh
Proč?
oooh, oh, oh, oh
yeah, yeah
oh, oh, oh
ooooh, oh, oh
yeah, yeah
ooooh, oh, oh
If our love is tragedy, why are you
my remedy?
If our love's insanity, why are you
my clarity?
Pokud je naše láska tragédie,
proč jsi můj lék?
Pokud je naše láska šílenství,
proč jsi moje jasnost?

Text přidala Crazy001

Text opravila Valis

Video přidala Crazy001

Překlad přidala Crazy001

Překlad opravila Valis

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.