Playlisty Kecárna
Reklama

Instinct - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

I have such a instinct
as when is a fire
It's like when you don't feel very good
This is no picnic
I'm no liar
flows in my veins a clean blood
Mám takový instinkt
jako když je oheň
Je to jako, když se necítíte moc dobře
To není žádný piknik
Nejsem lhář
proudí mi v žilách čistá krev
I should take a bottle
whiskey or calmly double
each of us has own honor
inside me is such a great desire
Měl bych si vzít láhev
whisky nebo klidně dvojitou
Každý z nás má vlastní čest
Uvnitř mě je taková velká touha
Let it be, I'll save myself
I'm getting a little restless
instinct is my the best friend
haunts me like an agent
Nech to být, budu zachraňovat sebe
Začínám být trochu neklidný
instinkt je můj nejlepší přítel
mě straší jako agent
Show me, show me your face
or give me a sign
Gimme, gimme more, more
Ukaž mi, ukaž mi svou tvář
nebo dej mi znamení
Dej mi, dej mi víc
Show me, show me your lie
or give me a truth
Gimme, gimme more, more
Ukaž mi, ukaž mi svou lež
nebo mi dej pravdu
Dej mi, dej mi víc
Show me, show me your days
or give me a sign
Gimme, gimme more, more
Ukaž mi, ukaž mi své dny
nebo dej mi znamení
Dej mi, dej mi víc
Show me, show me your line
or give me a truth
Gimme, gimme more, more
Ukaž mi, ukaž mi svou linii
nebo mi dej pravdu
Dej mi, dej mi víc
I have such a instinct
as when is a fire
It's like when you don't feel very good
This is no picnic
I'm no liar
flows in my veins a clean blood
Mám takový instinkt
jako když je oheň
Je to jako, když se necítíte moc dobře
To není žádný piknik
Nejsem lhář
proudí mi v žilách čisté krve

Text přidal jacobjamess

Video přidal jacobjamess

Překlad přidal jacobjamess

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

In the Zone

Reklama

Jacob texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.