Playlisty Kecárna
Reklama

Anymore - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

1. sloka:1. sloka:
When I found you, you liked me
I wanted to give a sign
that you will be my, my, my forever
to love, love, love together
Když jsem tě našel, zalíbil ses mi
Chtěl jsem dát znamení
že budeš můj navždy
milovat se, milovat se, milovat se spolu
I was jealous, I was blind
How could I lose such love?
He will never be my, my, my boyfriend again
I didnt know what was going to happen then
Žárlil jsem, byl jsem slepý
Jak bych mohl ztratit takovou lásku?
Nikdy nebude mým, mým, mým přítelem
Nevěděl jsem, co se stane
True life or cold love?
I decided differently
Opravdový život nebo chladná láska?
Rozhodl jsem se jinak
Chorus: Refrén:
I was in love...
lived next to you
something was in the air
maybe nothing
Byl jsem zamilovaný ...
žil vedle tebe
něco bylo ve vzduchu
možná nic
I was in love...
I don´t live next to you
I can´t take care of you
anymore
Anymore
Byl jsem zamilovaný ...
nežiji vedle tebe
Nemůžu se už o tebe postarat
už nemohu
už nemohu
2. sloka: 2. sloka:
When I lost you, I lost myself
Life has to go on
My heart will not, not, not forget, still loves
It was, was, was a blow
Když jsem tě ztratil, ztratil jsem se
Život musí pokračovat
Moje srdce nezapomene, stále miluje
To bylo, byla, byla rána
I was jealous, I was blind
How could I lose such love?
He will never be my, my, my boyfriend again
I didnt know what was going to happen then
Žárlil jsem, byl jsem slepý
Jak bych mohl ztratit takovou lásku?
Nikdy nebude mým, mým, mým přítelem
Nevěděl jsem, co se stane
True life or cold love?
I decided differently
Opravdový život nebo chladná láska?
Rozhodl jsem se jinak
Chorus: Refrén:
I was in love...
lived next to you
something was in the air
maybe nothing
Byl jsem zamilovaný ...
žil vedle tebe
něco bylo ve vzduchu
možná nic
I was in love...
I don´t live next to you
I can´t take care of you
anymore
Anymore
Byl jsem zamilovaný ...
Žiji vedle tebe
Nemůžu se už o tebe postarat
už nemohu
už nemohu

Text přidal jacobjamess

Video přidal jacobjamess

Překlad přidal jacobjamess

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

I am Starboy

Reklama

Jacob texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.