Kecárna Playlisty

Muscles with Diana Ross - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
She said she wants a man
To always understand
But that's alright for her
Still it ain't enough for me
Ona řekla, že chce muže
Chcete-li vždy rozumět
Ale to je v pořádku pro ni
Stále to není pro mě dost
And she said she wants a guy
To keep her satisfied
But that's alright for her
But it ain't enough for me
A ona řekla, že chce chlapa
Chcete-li zachovat její spokojen
Ale to je v pořádku pro ni
Ale není to pro mě dost
Still, I don't care
If he's young or old
(Just make him beautiful)
I just want someone
I can hold on to
Přesto, je mi jedno
Jestli je mladý nebo starý
(Jen ho krásná)
Chci jen někoho
Můžu držet na
I want muscles
All, all over his body
(Make him strong enough)
(From his head down to his toes)
I want muscles
All, all over his body
(Make him strong enough)
(From his head down to his toes)
Chci svaly
Vše, po celém těle
(Make ho dost silný)
(Z jeho hlavu na prsty u nohou)
Chci svaly
Vše, po celém těle
(Make ho dost silný)
(Z jeho hlavu na prsty u nohou)
They say they have to see
His real personality
But that's alright for them
Still it ain't enough for me
I need what the eyes can see, ah
(His anatomy)
If that's alright for them
Still it ain't enough for me
Říkají, že mají vidět
Jeho skutečné osobnosti
Ale to je v pořádku pro ně
Stále to není pro mě dost
Potřebuju co oči vidí, ah
(Jeho anatomie)
Jestli je to v pořádku pro ně
Stále to není pro mě dost
I don't care if he's young or old
(Just make him beautiful)
I just want some strong man
To hold on to
Je mi jedno, jestli je mladý nebo starý
(Jen ho krásná)
Chci jen nějaký silný člověk
Chcete-li držet na
I want muscles
All, all over his body
(Make him strong enough)
(From his head down to his toes)
I want muscles
Whooooa-ho-ho, all over his body
(Make him strong enough)
(From his head down to his toes)
Chci svaly
Vše, po celém těle
(Make ho dost silný)
(Z jeho hlavu na prsty u nohou)
Chci svaly
Whooooa-ho-ho, po celém těle
(Make ho dost silný)
(Z jeho hlavu na prsty u nohou)
Muscle man, I want to love you
In the sun, or on your body
Come with me, high in the cascades
Let this be, we've got this thing made
Lost at sea, hide the desert
Stay with me, you won't regret it
Take this love, so deep to swim in
Come to me, and let the love in
Silákem, chci tě milovat
Na slunci, nebo na vašem těle
Pojď se mnou, vysoko v kaskádách
Nech to být, máme to, co se
Lost na moři, skrýt pouště
Zůstaň se mnou, nebudete litovat
Vem si to láska, tak hluboko plavat v
Pojď ke mně, a nechat lásku
She said she wants a man
To always understand
But that's alright for her
Still it ain't enough for me
Ona řekla, že chce muže
Chcete-li vždy rozumět
Ale to je v pořádku pro ni
Stále to není pro mě dost
I don't care if he's young or old
(Just make him beautiful)
I just want someone I can hold on to
Je mi jedno, jestli je mladý nebo starý
(Jen ho krásná)
Já jen chci, někoho, komu můžu držet na
I want muscles
All, all over his body
(Make him strong enough)
(From his head down to his toes)
I want muscles
Whoooa-ho-ho, all over his body
All over his
(I want) muscles
All, all, all over his body
(I want) muscles
I want all I can get
All over him, all over him
All over him
(I want) muscles, muscles, muscles...
Chci svaly
Vše, po celém těle
(Make ho dost silný)
(Z jeho hlavu na prsty u nohou)
Chci svaly
Whoooa-ho-ho, po celém těle
Po celé jeho
(Chci) svalů
Všechny, všechny, po celém těle
(Chci) svalů
Chci všechno, co můžu dostat
Všechny nad ním, všichni nad ním
Všichni se nad ním
(Chci) svaly, svaly, svaly ...

Text přidala speed-demon

Video přidala vanesska415

Překlad přidala jacksonova3


Nezařazené v albu

Michael Jackson texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.