Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

Heal The World (Special Spoken Version) - text, překlad

playlist

Spoken:
"Heal The World" organization was formulated to heal really,
be it the children, the ecology, people in general
and it’s a non-profit organization.
It’s something I’ve always wanted to do
and it’s what inspired the song‚ "Heal The World",
which was written here at my house.

Song:
(Think about the generations
And to say we want to make it a better world
For our children and our children's children.
So that they know it's a better world for them;
And think if they can make it a better place.
There's a place in your heart
And I know that it is love
And this place could be much brighter than tomorrow
And if you really try
You'll find there's no need to cry
In this place you'll feel there's no hurt or sorrow
There are ways to get there
If you care enough for the living
Make a little space
Make a better place...
Heal the world
Make it a better place...)

Spoken:
Our goal is to change the world.
To change world consciousness about children,
the ecology and the planet,
to make it a better place for everybody,
starting with the children.
'Cause that’s the future we live.
And I’ll stick with it forever until it’s done.

Song:
(If you want to know why
There's a love that cannot lie
Love is strong
It only cares for joyful giving
If we try we shall see
In this bliss we cannot feel
Fear or dread
We stop existing and start living
Then it feels that always
Loves enough for us growing
Make a better world
Make a better world...
Heal the world
Make it a better place ...)

Spoken:
It’s forever.
It’s not a publicity stunt, it’s not something trying to use
as a vehicle to launch a single or an album.
It’s something that’s directly from my heart.
I’m doing it 'cause I sincerely care
and love them and want to help out.
I really feel bad for these kids.

Song:
(And the dream we were conceived in
Will reveal a joyful face
And the world we once believed in
Will shine again in grace
Then why do we keep strangling life
Wound this earth, crucify it's soul
Though it's plain to see
This world is heavenly
Be gods glow)

Spoken:
I guess you feel the pain...
Just hearing about the things
we see on television or on the radio.
You know, the statistics about the kids…
I mean, I’ve heard about this year 2 million children,
2,6 million children die from preventable diseases
and millions of children die from child abuse,
just violence which is...
you know, it doesn’t have to be
and I just feel so bad from things like that.

Song:
(Make a little space
To make a better place...
Heal the world...)

Spoken:
You know, sometime I feel so guilty
when I have dinner or breakfast,
because I realize how so many people
don’t have those simple things
that we so much take for granted.
And people, they sit at the table and they pray and all that,
which is beautiful, but to do something is the thing, not just...
You know, you have to act,
so I think it’s important to help out as much as you can.
If one person just helped one child…
just helped one child…they’d done so much.
You know, if you can do that, it would be beautiful,
just to help one person would be a lot.
It’s a big step forward, 'cause... it’s a lot to be done,
and children all over the world are in such need.

Song:
(Heal the world
Make it a better place
(all my friends)
For you and for me
And the entire human race
There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place
For you and for me)

Spoken:
I feel so pure when I can do this.
I feel God applauding, I really do.
I feel that I’ve done what I’m supposed to do on the Earth.
I’m compelled to do these things, I feel

Song:
(There are people dying
If you care enough for the living
Make a better place
For you and for me
You and for me (make a better place)
You and for me (make a better place)
You and for me (make a better place)
You and for me (heal the world we live in)
You and for me (save it for our children)
You and for me (heal the world we live in)
You and for me (save it for our children)
You and for me (heal the world we live in)
You and for me (save it for our children)
You and for me (heal the world we live in)
You and for me (save it for our children)

Spoken:
And kids are the best, they are wonderful!

Text přidala ctk810

Video přidala ctk810

Řeč:
Organizace "Uzdravte svět" byla vytvořena, aby skutečně léčila,
kvůli dětem, ekologii, všem lidem a je to nezisková organizace.
Je to něco, co jsem vždycky chtěl udělat
a inspirovalo to píseň "Uzdravte svět",
kterou jsem napsal tady, v mém domě.

Píseň:
(Pomyslete na generace
A na to, že chceme svět udělat lepším
Pro naše děti a děti našich dětí.
Takže by věděli, že je to pro ně lepší svět;
A přemýšlejte, jestli by ho mohli udělat lepším místem.
Ve vašem srdci je místo
A já vím, že to je láska
A tohle místo by mohlo být jasnější než zítřek
A když se opravdu pokusíte
Zjistíte, že není třeba pláč
Na tomto místě neucítíte bolest ani smutek
Jsou způsoby, jak se tam dostat
Jestli vám dost záleží na životě
Udělejte trochu prostoru
Udělejte lepší místo...
Uzdravte svět
Udělejte z něj lepší místo...)

Řeč:
Náš cíl je změnit svět.
Změnit světové povědomí o dětech,
ekologii a planetě,
udělat ho lepším místem pro všechny,
začínajíc s dětmi.
Protože to je budoucnost našeho života.
A já se jí budu držet věčně, dokud se nenaplní.

Píseň:
(Jestli chceš vědět proč
Je tu láska, která nelže
Láska je silná
Záleží jí jen na radostném rozdávání
Když se pokusíme, mohli bychom ji vidět
V tom blahu necítíme
Strach ani obavy
Přestaneme existovat a začneme žít
Pak se zdá, že vždycky
Je lásky dost, abychom mohli růst
Uděláme svět lepším
Uděláme svět lepším...
Uzdravíme svět
Uděláme ho lepším místem...)

Řeč:
Je to věčné.
Není to reklamní trik, něco, co se vás snaží využít
jako prostředek, jak uvést na trh píseň nebo album.
Je to něco, co jde přímo od srdce.
Dělám to, protože mě upřímně zajímají
a miluju je a chci jim pomoct.
Opravdu se kvůli těm dětem cítím špatně.

Píseň:
(A ten sen, který jsme si vysnili
Odhalí radostný obličej
A ten svět, v který jsme jednou věřili
Znovu ladně zazáří
Tak proč se držíme zaškrceného života
Tahle Země by mohla potrestat svou duši
I když je to očividné
Tenhle svět je nebeský
Buďte boží září)

Řeč:
Myslím, že cítíte tu bolest...
Jen slyšet o těch věcech,
které vidíte v televizi nebo slyšíte v rádiu.
Znáte to, statistiky o dětech...
Myslím to tak, že tenhle rok jsem slyšel o 2 milionech dětí,
2,6 milionu dětí umírá kvůli nemocem, kterým lze předejít a miliony dětí umírají v důsledku týrání dětí, prostě násilí, které je...
znáte to, nemuselo by to tak být
a kvůli takovým věcem se cítím opravdu špatně.

Píseň:
(Udělejte trochu prostoru
Abychom udělali lepší místo...
Uzdravme svět...)

Řeč:
Znáte to, někdy se cítím provinile,
při večeři nebo snídani,
protože jsem zjistil, kolik lidí
nemá tyhle jednoduché věci,
které považujeme za samozřejmost.
A lidé sedí u stolu a modlí se a tak
,je to sice hezké, ale něco udělat je věc ne zrovna...
Víte, musíte předstírat,
tak si myslím, že je důležité pomoct, jak jen to jde.
Kdyby každá osoba pomohla jednomu dítěti...
jen jednomu dítěti...udělali by hodně moc.
Víte, když to můžete udělat, může to být krásné,
jen pomoct jedné osobě by stačilo.
Je to velký krok vpřed, protože...je toho spousta,
a děti po celém světě to opravdu potřebují.

Píseň:
(Uzdravme svět
Udělejme ho lepším místem
(všichni moji přátelé)
Pro vás a pro mě
A všechny lidské boje
Kde lidé umírají
Jestli se dost zajímáte o život
Udělejme lepší místo
Pro vás a pro mě)

Řeč:
Cítím se tak ryze, když to mohu udělat.
Cítím, že Bůh tleská, vážně.
Cítím, že jsem udělal, co jsem měl pro Zemi udělat.
Jsem povinen tyhla věci dělat, cítím to tak

Píseň:
(Lidé tu umírají
Jestli se opravdu zajímáte o život
Udělejme lepší místo
Pro vás a pro mě
Vás a pro mě (udělejme lepší místo)
Vás a pro mě (udělejme lepší místo)
Vás a pro mě (udělejme lepší místo)
Vás a pro mě (uzdravme svět, ve kterém žijeme)
Vás a pro mě (zachraňme ho pro naše děti)
Vás a pro mě (uzdravme svět, ve kterém žijeme)
Vás a pro mě (zachraňme ho pro naše děti)
Vás a pro mě (uzdravme svět, ve kterém žijeme)
Vás a pro mě (zachraňme ho pro naše děti)
Vás a pro mě (uzdravme svět, ve kterém žijeme)
Vás a pro mě (zachraňme ho pro naše děti)

Řeč:
A děti jsou nejlepší, jsou báječné!Překlad přidala Walkman

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.