Playlisty Kecárna
Reklama

All my love to you - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Why do you have me runnin' every night and day?Proč jste mě Runnin 'každou noc a den?
We make good lovin' and now you tell me I can't stay Děláme dobré lovin 'a teď mi říct nemůžu zůstat
I live alone and I need someone to come home to Žiju sám a já potřebuji někoho, kdo přijde domů
I hope and pray that someday that it will be you Doufám a modlím se, že jednoho dne, že bude vám
Chorus: Chorus:
All I wanna do is give, baby, all my love to you Všechno, co chci udělat, je dát, baby, všechny mé lásky k vám
Ever since we've been alone Od té doby jsme byli sami
I just can't stop thinkin' of, of you I Just Can't Stop přemýšlela 'o, o vás
Nothing could change my mind Nic nemůže změnit můj názor
'Cause I love the way you hold me tight 'Protože jsem rád, jak jste mě drž pevně
It was my very first time Byl to můj vůbec poprvé
Your security, I need it every night Vaše bezpečnost, musím ji každou noc
Gonna give all my love to you, baby, that's what I'm gonna do Chtěl dát všechny mé lásky k tobě, baby, to je to, co mám dělat
Gonna give all my love to you, baby, that's what I'm gonna do Chtěl dát všechny mé lásky k tobě, baby, to je to, co mám dělat
Don't waste your time tellin' me not to come around Neztrácejte čas říkat, 'já ne přijít kolem
Your love for me is the only one that I have found Vaše láska ke mně je jen jeden, který jsem našel
Don't try to hide and ignore me, drive me crazy Nesnažte se skrývat a ignorovat mě, přivádět k šílenství
'Cause I'm for sure you're my first love and I'm your lady 'Protože jsem určitě jsi moje první láska a já jsem tvůj lady
Repeat Chorus Opakujte Chorus
You're tryin' to change my mind and Jste snažím 'změnit svůj názor a
It's not the way I planned it to be Není to tak, jak jsem plánoval to, aby se
And it's been a very long time since A to už velmi dlouho, protože
You held me close, I need you desperately Ty mě držel blízko, potřebuju tě zoufale
Gonna give all my love to you, baby, that's what I'm gonna do Chtěl dát všechny mé lásky k tobě, baby, to je to, co mám dělat
Gonna give all my love to you, baby, that's what I'm gonna do Chtěl dát všechny mé lásky k tobě, baby, to je to, co mám dělat
Nothin' will change my mind Nothin 'se bude měnit mé mysli
'Cause I love the way you hold me tight 'Protože jsem rád, jak jste mě drž pevně
And it was my very first time Your security... A to byla moje úplně první, když vaše bezpečnost ...
Gonna give all my love to you, baby, that's what I'm gonna do Chtěl dát všechny mé lásky k tobě, baby, to je to, co mám dělat
Gonna give all my love to you, baby, that's what I'm gonna do Chtěl dát všechny mé lásky k tobě, baby, to je to, co mám dělat
Gonna give all my love to you, baby, that's what I'm gonna do Chtěl dát všechny mé lásky k tobě, baby, to je to, co mám dělat
Gonna give all my love to you, baby, that's what I'm gonna do Chtěl dát všechny mé lásky k tobě, baby, to je to, co mám dělat

Text přidala Kaculka_Muck

Video přidala cry

Překlad přidala jacksonova3

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Dream Street

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.