Kecárna Playlisty
Reklama

Centerfold - text, překlad

playlist Playlist
Does she walk? Does she talk?
Does she come complete?
My homeroom homeroom angel
Always pulled me from my seat
Chodí?Mluví?
Přichází mě doplnit?
můj domácí domácí anděl
vždycky mě vytáhne ze sedadla
She was pure like snowflakes
No one could ever stain
The memory of my angel
Could never cause me pain
Byla čistá jako sněhová vločka
nikde ani skvrnka
vzpomínka na mého anděla
by mi nikdy nezpůsobila bolest
Years go by I'm lookin' through a girly magazine
And there's my homeroom angel on the pages in-between
Roky jdou a já se prohrabuji dívčím
časopisem
a tam je můj domácí anděl na prostřední stránce
CHORUS:
My blood runs cold
My memory has just been sold
My angel is the centerfold
Angel is the centerfold
(Repeat)
Krev mi tuhne v žilách
mé vzpomínky byly vyprodány
můj anděl je na prostřední stránce
anděl je na prostřední stránce
Slipped me notes under the desk
While I was thinkin' about her dress
I was shy I turned away
Before she caught my eye
Uklouzl mi notes pod lavici
zatímco jsem přemýšlel o jejich šatech
styděl jsem se a odvrátil jsem se
předtím než zachytila moje oči
I was shakin' in my shoes
Whenever she flashed those baby-blues
Something had a hold on me
When angel passed close by
Třásl jsem se strachy
kdykoliv blýskla těmi poporodním depresemi
něco mě mělo zadržet
když mě anděl blízko míjel
Those soft and fuzzy sweaters
Too magical to touch
Too see her in that negligee
Is really just too much
Tyhle měkké a chlupaté svetry
tak kouzelné na dotek
je to příliš vidět jí v negližé
je to fakt příiš
CHORUS ref
It's okay I understand
This ain't no never-never land
I hope that when this issue's gone
I'll see you when your clothes are on
Dobrá, rozumím
toto není žádné uzemí nikoho
doufám, že když toto vydání je pryč
uvidím tě, když budeš mít na sobě šaty
Take you car, Yes we will
We'll take your car and drive it
We'll take it to a motel room
And take 'em off in private
Vem si auto, ano vezmeme
vezmeme si auto a pojedeme
vezmeme to do motelu
a svlékneme je v soukromí
A part of me has just been ripped
The pages from my mind are stripped
Oh no, I can't deny it
Oh yea, I guess I gotta buy it!
Jedna moje část je sjetá
stránky z mé mysli jsou nahé
oh ne, nemohu to popřít
oh ano, hádám, musím to koupit!

Text přidal Kopas94

Video přidal Kopas94

Překlad přidala Maribel

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Freeze frame

Reklama

J. Geils Band texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.