Playlisty Akce
Reklama

Explanation Content - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

This explanation is far less sweet and easy to swallow.Toto vysvetlenie je oveľa menej sladké a
jednoduché prehltnúť
I can't begin to understand what is exact.
Your answer is far too simple,
To a question that is far too complex.
Nemôžem začať rozumieť tomu čo je presné
Tvoja odpoveď je príliš jednoduchá
k otázke,ktorá je ďaleko viacej zložitá.
Everyday I wake,
The sun shines down on my flaws.
Každodenne sa zobúdzam
slnko žiari dole na moje chyby.
Your faith is fear,
Mine is not lost, only found within myself.
From a distance my sight is bleak,
And my friend's knees, they grow calloused,
But their passion does not seize.
And our friendship, it succeeds.
And our bound hands, they bridge the gap.
Tvoja viera je strachom
moja nie je stratená, len nájdená vo vnútri seba samého
Z neďaleka je môj pohľad pustý
a kolená môjho priateľa, oni vyrástli necitlivo,
ale ich vášeň neuchytí.
a naše priateľstvo, je úspešné
a naše zviazané ruky, oni preklenú rozdiel.
I can't see far enough
To fill me with the passion you feel for this,
I'm content. I will live my life to the fullest.
Nemôžem vidieť dosť ďaleko na to
aby ma to naplnilo s vášňou, ktorú cítiš k tomuto
Ja som spokojný. Budem žiť môj život naplno
And we strive, to survive,
We can't grasp the concept that we will die.
We throw stones at the beckoning hands
That will one day wash us away;
We shove them down our throats with water two times a day.
A my sa snažíme, zostať nažive
Nemôžeme ovládať ideu,že zomrieme
Hádžeme kamene na vábiace ruky
ktoré nás jedného dňa odnesú preč
Stlačíme ich dole, naše hrdlá s vodou dvakrát za deň
Because were surrounded by things that always die,
We can't comprehend anything infinite.
That this world will carry on without us.
But our resents will lift, our burdens will disappear,
And our consciousness will fade
pretože boli obklopené vecami,ktoré vždy umrú
Nemôžme chápať nič nekonečné
že tento svet bude pokračovať bez nás
ale naše pohoršenie nás vyzdvihne, naše bremená zmiznú
a naše vedomie zbledne

Text přidal xPETOx

Text opravil xPETOx

Video přidal xPETOx

Překlad přidal xPETOx

Překlad opravil xPETOx

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Inspiration

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.