Playlisty Kecárna
Reklama

The Parchment - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

When the moon will rise again
Until we read the Parthian skin
Broken fears warring days are here again
'Fore we all to dust descend
Heaven knows when life will end
God to know in the mire, put out the fire
Kdy Měsíc opět vyjde?
Dokud nepřečteme Partskou kůži
Zlomené obavy, dny válčení jsou opět zde
Neboť se všichni v prach obrátíme
Nebesa vědí, kdy naše životy skončí
Bůh známý v bažinách, uhaste ten oheň
Know there is a cross to bear
In your primal quest of fear
No quarter now is given no less
Aslumber was my main ideal
Asunder did my spirit steal
Sceptered race uttered words in disgrace
Pamatuj, že si musíš nést svůj kříž
Na své cestě strachu
Žádné čtvrti se nedostává ničeho víc
Usínání bylo mým hlavním ideálem
Na kusy byl můj duch rozkraden
Žezlem vládnoucí rasa v hanbě pronesla ta slova
Sweet revenge will be ours
Vengeance of a shaken world
Just remember that patience is no sin
And to find another way
Live to breathe another day
Lord of light in the darkness, our guide
Sladká pomsta bude naše
Msta otřeseného světa
Jen si pamatuj, že trpělivost není hříchem
A aby jsi našel jinou cestu
Žij tak, aby jsi druhého dne mohl dýchat
Pán světla v temnotě, náš průvodce
In a tempest never shaken
Edge of doom is not mistaken
Countenance is not a sin
Gallant king, we bow to him
Fierce as wolf with a leopard skin
Dark and bitter deep within
Invader punished with his life
Vanquished in the morning
V bouři neotřesen
Okraj zatracení se nemýlí
Klid není hřích
Dvorný král, jemuž se klaníme
Divoký jako vlk v kůži leoparda
Temný a trpký pod povrchem
Nájezdník potrestaný svým životem
Přemožený během rána
Sea of blood in light divine
Unholy reverence enjoyed
Intoxicated with their hell
Man immortal sickness dwell
Savage beasts troops engage
Assembled here to butcher blades
Smoke has darkened in the air
Smell of death and deep despair
Moře krve ve světle božím
Bezbožná vážnost, užívaná
Opojení vlastním peklem
Člověk si nesmrtelné nemoci přechovává
Divoké bestie strážící své závazky
Zde shromážděné s řeznickými čepelemi
Kouř ve vzduchu ztmavnul
Pach smrti a hluboké beznaděje
Wilderness a tyrant dream
Sell your soul not give them power
Slay upon imperial crown
Witness now the witching hour
Bound himself to oath and king
Such loyalty, a shameless thing
Youth of agony still burn
Shedding parents blood
Divočina je tyranským snem
Prodej svou duši, nedávej jim svou moc
Vraždi ve jménu říšské koruny
Zažij hodinu čarodějnice
Sám sebou svázán přísahou a králem
Taková oddanost, jaká to hanebnost
Mládí agónie hoří pořád plápolá
Prolévajíc krev rodičů
Never say a prayer to me
For this crime and treachery
Drinking from your cup of wisdom true
Many men will follow you
Now an army is raised
And our gods, they be praised
Death is but a guilted edge
Shall no more than we will pledge
Nikdy se ke mě nemodli
Kvůli tomu zločinu a zradě
Piješ ze svého poháru moudrosti a pravdy
Mnoho mužů tě bude následovat
Armáda nyní povstává
A naši bohové budou velebeni
Smrt je jen okrajem vinny
Nebude ale, dokud budeme svázáni
Hear the cry we are ready to believe Vyslyšte náš nářek, jsme připravení uvěřit
The prodigal has returned
Give us our own revenge
With the power he learned
We will burn the same again
A betrayal of angels in a foreign land
A revenge for the merciful destiny at hand
Marnotratník se vrátil
Daruj nám naši pomstu
S mocí, kterou se naučil
Opět zaplaneme tak jako dřív
Zrada andělů v cizí zemi
Pomsta osudu milosrdnému ve zbrani
For all those who have written
In the sand will be told
That the same will happen, searching for gold
Like a fire in the sky
I can feel strength return
Heading for afterlife, meet me there
Za všechny, kdo psali
Do písku, bude vyprávěno
Že to samé se stane, hledajíc zlato
Jako oheň na nebesou
Cítím, jak se mi vrací síla
Směrem do posmrtného života, kde se setkáme

Text přidal pyrocker

Text opravil Pennywise

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Senjutsu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.