Playlisty Kecárna
Reklama

Senjutsu - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Beat the warning the sound of the drums
Set the beacons afire for them all
Call to arms all the men far and wide
Have to fight now for dynasty pride at stake
The invaders repel from the north
Keep out nomads who came from the plains
Northern grasslands awash with them all
Blocking the tribes that invade from the south of us
Bij varování ve zvuku bubnů
Pro všechny zapal majáky
Volání do zbraně, všichni muži široko a daleko
Teď musí bojovat protože pýcha dynastie je v sázce
Vetřelci vyhnání ze severu
Nevpusť nomády, kteří přišli z plání
Severní pastviny zaplavené s nimi všemi
Blokující kmeny, které útočí na jih od nás
Rallying round to the call
We can hear far away are the sound of distant drums
And they need everyone at the wall
So the day of our judgement has now begun to fall
Shromažďující se okolo volání
Můžeme slyšet v dálce jsou zvuky vzdálených bubnů
A potřebují všechny na zdi
Takže den našeho rozsudku nyní začal padat
Survive on ledges bitten in dust
Knowledge and virtue is stricken by lust
Really believe that they're coming for us
Dancing on graves of those who bled for us
Driven away by our endless desire
Defeat by anger and our greatest fire
Attack again and try as they might
Hold them again and see them running
[Guitar Solo]
Přežijte na římsách, kousnutí prachem
Vědění a ctnost jsou zasaženi chtíčem
Opravdu věříme, že pro nás přicházejí
Tančící na hrobech těch, kteří pro nás krváceli
Zahnaní naší nekonečnou touhou
Poraženi vztekem a našim největším ohněm
Znovu útok a snaží se jak můžou
Znovu je zadrž a vidíš je utíkat
(Kytarové sólo)
Rallying round to the call
We can hear far away are the sound of distant drums
And they need everyone at the wall
So the day of our judgement has now begun to fall
Shromažďující se okolo volání
Můžeme slyšet v dálce jsou zvuky vzdálených bubnů
A potřebují všechny na zdi
Takže den našeho rozsudku nyní začal padat
Hear them coming
Ready now we wait
Must be steadfast
Must be patient
Must believe in
That we can win
What will save us
The great wall
Slyšíš je přicházet
Připravení teď čekáme
Musíme být vytrvalí
Musíme být trpěliví
Musíme uvěřit
Že můžeme vyhrát
Co nás zachrání
Velká zeď
Now under siege have the real strength to hold them now
Have to believe that we can repel them
Faith in the years our ancestors taught us
Have the belief that we can protect the wall
Try if they can we will overthrow them
Fight to the last they can never own us
Battle of wills we'll fight to the last man
Honour our dead so they never fought in vain
[Guitar Solo]
Nyní v obležení, máme skutečnou sílu je nyní udržet
Musíme uvěřit, že je dokážeme vyhnat
Víra v roky, které nás naši předkové naučily
Mít víru, že můžeme uchránit zeď
Zkusí pokud můžou, my je svrhneme
Bojovat do posledního, nikdy nás nebudou vlastnit
Bitva vůlí, budeme bojovat do posledního muže
Ctíme naše mrtvé, takže nikdy zbytečně nebojovali
(Kytarové sólo)
Hold our fortune
Avenge the merciful
Hold the great wall
Never fall again
Arrows falling
Dark oblivion
Live in spirit
Live to tell our sons
Drž naše štěstí
Pomsti milosrdné
Drž velkou zeď
Nikdy znovu nepadnout
Šípy padají
Temné zapomenutí
Žij v duchu
Žij aby jsi řekl našim synům
Rallying round to the call
We can hear far away are the sound of distant drums
And they need everyone at the wall
So the day of our judgement has now begun to fall
Shromažďující se okolo volání
Můžeme slyšet v dálce jsou zvuky vzdálených bubnů
A potřebují všechny na zdi
Takže den našeho rozsudku nyní začal padat

Text přidal Beder

Video přidal Beder

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Senjutsu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.