Playlisty Kecárna
Reklama

Death Of The Celts - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

The road it winds uphill all the way
Ride to glory on this day
Remember now to do him so proud
In God we trust, cry it out loud
Ta cesta se celou dobu klikatí do kopce
Tohohle dne jedeme vstříc slávě
Pamatujte si, aby na nás mohl být pyšný
V Boha věříme a nechť je svět naším svědkem
Redeem my salve of winning ways
Remember all the darkest days
Of that I know will see me tread
Walketh upon the field of the dead
Spaste mou mast vítězných cest
Pamatuju si všechny své nejtemnější dny
Jen tak budu vědět, že budu viděn šlapajíc,
Procházejíc se po poli mrtvých
The burden of blood, the breaketh of bone
The battlefield now I make it my own
The glory of the morning we make
Praying the rose is still awake
Zátěží krve, lámajíc kosti
Bitevní pole právě prohlašuju za své
Sláva rána, kterého jsme se dožili
Modlíc se za bdělosti růží
Lord above my spirit says
Death is not proud, no more no less
Power of my soul will be free
Deliver us on to victory
Pán nad mou duší pronáší
Smrt není hrdá, není ničím víc, ničím míň
Síla mé duše bude svobodná
Doprovázej nás k vítězství
Wither a pain that’s almost a joy
Wander there my heart will destroy
Dreaming of days of our youth again
Stranger no wonder memories remain
Zažívám bolest, která je téměř radostí
Cestuju tam, kde se mé srdce zastaví
Zase sním o dnech svého mládí
Pro cizince není divem, že vzpomínky přetrvávají
Pour thy scorn upon the realm
Pity me none at the gates of our hell
For I am but a messenger, one
Sent to do reckoning what must be done
Vybij si své opovržení na celé říši
Nelituj mě před branami našeho pekla
Neboť jsem jen posel,
Seslaný kvůli zúčtování, k němuž musí dojít
Praying to our wretched doom
Liberty freedom, maybe death looms
Wishing upon a fair display
Hoping our cause, done faithfully
Modlíme se k našemu bídnému zatracení
Svoboda, volnost, možná i tyčící se smrt
S přáním spravedlivého projevu
V naději, že je náš postup správný
Wayward thunder over rain
Giving me time to think again
Send to their graves on this day
Silent where the battle dead lay
Nevypočitatelné hřmění přesahující déšť
Dává mi čas zase přemýšlet
Dnešního dne seslán k jejich hrobům
Ticho přetrvává tam, kde mrtví z bitev leží
Vengeance is for all who lay dead
I have no fear, my body has bled
I will live on in rebirth again
Come to me now, embrace it my friend
Pomsta je pro všechny, kdo padli
Nemám strach, mé tělo krvácelo
Budu zase žít po vzkříšení
Pojď za mnou, přijmi to, můj příteli
Spirits cry for a god from the grave
In darkness, fortune favors the brave
Duše v hrobech naříkají za boha
V temnotě, štěstí dává přednost statečným
Dying, a warrior Celt has no fear
Immortal, for he will live evermore
Umírající Keltský bojovník nemá strach
Nesmrtelný, neboť bude žít navěky
Think I am that, I’m almost there
Following now, the depths of despair
Beyond the light darkness will fall
Coming to take the life from us all
Myslím, že jsem, že jsem téměř na místě
Následujíc hlubiny beznaděje
Mimo světlo se temnota zhroutí sama do sebe
Přicházejíc vzít nám život
Following now where god can’t explain
Bidding farewell, the life I’d have gained
Following those who came from hell
Came to witness the death of the Celts
Následujíc tam, kde není božího vysvětlení
Nabídka rozloučení, s životem, jež jsem nabyl
Následujíc ty, kdo se vrátili z pekla
Staňte se svědky smrti Keltů

Text přidal pyrocker

Text opravil Geralt

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Senjutsu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.