Playlisty Kecárna
Reklama

Ghost from the Past - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Are you caught up in a long and winding road
Controlled by another selfish heavy load
Only stirring towards your final release
In order to control this mental disease
Jsi chycený na dlouhé a klikaté cestě
Ovladaný dalším sobeckým těžkým nákladem
Pouze pohyb směrem k tvému poslednímu uvolnění
Ve snaze kontrolovat tuto mentální chorobu
Deep inside there is blazing thunder
When the devil tries to pull you under
HLuboko uvnitř je zářící hrom
Když ďábel se tě snaží stánou dolů
I've been haunted by demons
I've been traded for nothing at all
But found my revenge at last
Just like a ghost
A ghost from the past
Byl jsem strašen démony
Byl jsem vyměněn za nic
Ale konečně jsem našel svou pomstu
Prostě jako duch
Duch z minulosti
Ghost Duch
Burning the bridges will do you no good
But stay to be broken is misunderstood
The fate of fire shows the way to salvation
Before you cross the line to eternal damnation
Spalování mostů tin nebude k ničemu
Ale zůstat, aby jsi byl zlomen je špatně pochopeno
Osud ohně ukazuje cestu ke spáse
Předtím než překročíš linii k věčnému zatracení
When fear is wrapped around your heart
The pain and grief will tear you apart
Když je strach omotaný okolo tvého srdce
Bolest a zármutek tě rozervou
I've been haunted by demons
I've been traded for nothing at all
But found my revenge at last
Just like a ghost
A ghost from the past
Byl jsem strašen démony
Byl jsem vyměněn za nic
Ale konečně jsem našel svou pomstu
Prostě jako duch
Duch z minulosti
Bring about your deepest fear
Your deepest hate and trust in fate
So let it out and be a better man
And if you can, don't run away
To a darker day, to a shallow life
Cause if you only strive for perfection
You'll find the devil's paradise
Vyvolej svůj nejhlubší strach
Tvá nejhlubší nenávist a víra v osud
Tak to vypusť a buď lepším člověkem
A když můžeš, neutíkej
K temnějšímu dni, k povrchnímu životu
Protože pokud pouze usiluješ o dokonalost
Tak najdeš ďáblův ráj
I've been haunted by demons
I've been traded for nothing at all
But found my revenge at last
Just like a ghost
A ghost from the past
Byl jsem strašen démony
Byl jsem vyměněn za nic
Ale konečně jsem našel svou pomstu
Prostě jako duch
Duch z minulosti
Ghost from, from the past
Ghost from, from the past
Duch z, z minulosti
Duch z, z minulosti

Text přidal Efai

Video přidal Efai

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Among the Dead

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.