Playlisty Kecárna
Reklama

Among the Dead - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Surrounded in the dead of night
When your heart is pounding
And you pray for the morning light
One down endless to go
On this road where ashes fall like snow
Head down, no sound
Around the corner the corpses are rising
Up high, down low
For the survival there will be no compromising
Obklíčený v temnotě noci
Když tvé srdce tluče
A ty se modlíš o ranní světlo
Jeden vyřízený, nesčetně jich zbývá
Na této cestě, kde popel padá jako sníh
Hlava dole, žádný zvuk
Za rohem mrtvoly povstávájí
Vzhůru vysoko, dolů nízko
Kvůli přežití nebudou kompromisy
Another grave, another tombstone
Crushed without a name
The lost society where there is
No one left to blame
Další hrob, další náhrobek
Rozdrcený bez jména
Ztracená společnost, kde není
Nikdo koho obvinit
Crawl among the dead
When the madness comes for us all
Who will be leaving
Among the dead
When the chaos ruling the earth
Who will be kneeling
When we crawl among the dead
Plaz se mezi mrtvými
Když šílenství přijde pro nás všechny
Kdo bude odcházet
Mezi mrtvými
Když chaos vládne zemi
Kdo bude klečet
Když se plazíme mezi mrtvými
Crawl Plazíme
Walking the streets of the undead
It's a ghost empire where ground is bloody red
Smell the reek of rotten flesh
It's too late for guilty to confess
High hope for quick death
When the time's up please take me out
The rope swings low
There will be no justice when you're lost in the crowd
Jdeme ulicemi nemrtvých
Je to říše duchů, kde země je krvavě rudá
Cítíme pach hnijícího masa
Je příliš pozdě, aby se vinní přiznali
Vysoké naděje pro rychlou smrt
Když čas vyprší, prosím vezmi mě ven
Lano se houpe nízko
Nebude žádná spravedlnost, když se ztratíš v davu
Another grave, another tombstone
Crushed without a name
The lost society where there is
No one left to blame
Další hrob, další náhrobek
Rozdrcený bez jména
Ztracená společnost, kde není
Nikdo koho obvinit
Crawl among the dead
When the madness comes for us all
Who will be leaving
Among the dead
When the chaos ruling the earth
Who will be kneeling
When we crawl among the dead
Plaz se mezi mrtvými
Když šílenství přijde pro nás všechny
Kdo bude odcházet
Mezi mrtvými
Když chaos vládne zemi
Kdo bude klečet
Když se plazíme mezi mrtvými
Darkness to the grave
No one to save
Temnota do hrobu
Není koho zachránit
Another grave, another tombstone
Crushed without a name
The lost society where there is
No one left to blame
Další hrob, další náhrobek
Rozdrcený bez jména
Ztracená společnost, kde není
Nikdo koho obvinit
Crawl among the dead
When the madness comes for us all
Who will be leaving
Among the dead
When the chaos ruling the earth
Who will be kneeling
When we crawl among the dead
Plaz se mezi mrtvými
Když šílenství přijde pro nás všechny
Kdo bude odcházet
Mezi mrtvými
Když chaos vládne zemi
Kdo bude klečet
Když se plazíme mezi mrtvými
Crawl among the dead
When the darkness is all that is left
Who will be standing
Among the dead
When only sadness is all that remain
Who is commanding
Crawl among the dead
Plaz se mezi mrtvými
Když šílenství přijde pro nás všechny
Kdo bude odcházet
Mezi mrtvými
Když pouze smutek je to jediné co zůstane
Kdo je v čele
Plaz se mezi mrtvými

Text přidal Efai

Video přidal Efai

Překlad přidal Geralt

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Among the Dead

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.