Playlisty Akce
Reklama

The Silent Murderer - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

Infect yourself, you dirty human insect
Smell the stench of death,
fall on your knees, taking your last breath!
There's no god, no christ or virgin mary,
just worthless icons of christian misery.
We are the silent murderer,
the great messiah for human toxic slavery!
Nakaž se, ty špinavý lidský hmyze
Pociť puch smrti,
upadni na kolena, naposledy se nadechni!
Není žádný Bůh, žádný Krist nebo panna Marie,
Jen bezcenné ikony křesťanské bídy.
My jsme mlčenliví vrazi,
největší mesiáši lidského jedového otroctví!
We don't need symbols and false saints,
We are the toxin and are here to poison your life,
We bring pestilence to redeem with vengeance,
We crush all the holiness and faith,
We are born from hellfire
To plague into you one fucking thousand knives.
Nepotřebujeme symboly a falešné svaté,
Jsme toxiny a jsme tu abychom otrávili tvůj život,
Přinášíme mor k vykoupení pomstou,
Rozdrtíme všechnu svatost a víru,
Jsme zrozeni z plamenů pekelných
Abychom do tebe zamořili tisíc zasranejch nožů.
No compromises or empty promises
but machine gun bullet in the middle of your whorehead.
Žádný kompromis nebo prázdné sliby,
jen kulka kulometu uprostřed tvé
kurví hlavy.
Extreme war machinery,
Mass murder mastery,
Genocide and sodomy,
Rise the flag for victory.
Extrémní válečné stroje,
Mistrovství masového vraždění,
Genocida a sodomie,
Vztyč vlajku pro vítězství.
Here's no god, no christ or virgin mary,
just worthless icons of christian misery.
We are the silent murderer,
the great messiah for human toxic slavery!
Není tu žádný Bůh, Krist nebo panna Marie,
Jen bezcenné ikony křesťanské bídy.
My jsme mlčenliví vrazi,
největší mesiáši lidského, jedového otroctví.
The silent murderer
against the life you love,
The silent murderer
against your modern world,
The silent murderer
against the brainless mass,
The silent murderer
against your worthless gods.
Mlčenliví vrazi
proti životu a lásce,
Mlčenliví vrazi
proti modernímu světu,
Mlčenliví vrazi
proti bezmozkové mase,
Mlčenliví vrazi
proti tvým bezcenným bohům.

Text přidal Yandrik

Video přidal Yandrik

Překlad přidal Yandrik

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.