Playlisty Akce
Reklama

Anti-Human Hate Generator - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

No fucking feelings,
No remorse.
The factory of terror
Takes its repugnant course.
Žádný zasraný city,
Žádný výčitky.
Továrna teroru
Nabírá svůj odporný směr.
Total violation
Of all that's human and pure.
Dehumanisation
Set as a general rule.
Totální porušení
všeho co je lidské a čisté.
Dehumanizace
nastavena jako hlavní pravidlo.
Cold-blooded dominator,
Antihuman hate generator.
Chladnokrevný dominant,
anti-lidský generátor nenávisti.
Some aspirations can't be measured or destroyed,
Like a sacred voice that awakens what lies dormant.
Still I can see the future of your kind,
Great as a view from six feet underground.
Některé touhy nemohou být měřeny nebo zničeny,
jako posvátný hlas který probouzí to co spící leží.
Stále můžu vidět budoucnost vašeho druhu,
Skvělý jako pohled z šesti stop pod zemí.
The preacher of sedition,
The enemy of man,
The hater of fucking universe
To crush your castle of sand.
Kazatel štvaní,
Nepřítel člověka,
Nenávistník zasranýho vesmíru,
Rozdrtit váš hrad z písku.
The longing for oblivion,
The erasure of sin,
Eternally enshrouded
By the sardonic grin.
Touha po zapomenutí,
Vymazání hříchů,
Věčně zahalen
zatrpklým úsměvem.
Total violation
Of all that's human and pure.
Dehumanisation
Set as a general rule.
Totální porušení
všeho co je lidské a čisté.
Dehumanizace
nastavena jako hlavní pravidlo.
Some thoughts and desires cannot be killed
And like cancer I will be eating through your world.
I can clearly see the future of your kind,
Black as a view from six feet underground.
Některé myšlenky a touhy nemohou být zabity
a jako rakovina se budu prožírat vaším světem.
Vidím čistě budoucnost vašeho druhu,
černou jako pohled z šesti stop pod zemí.

Text přidal Yandrik

Video přidal Yandrik

Překlad přidal Yandrik

Překlad opravil Yandrik

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.