Kecárna Playlisty

Precipitate - text, překlad

playlist Playlist
Been bad
Saturn makes your mind break in pieces
Been bad
So you cannot find the dimensions
Byl špatný
Saturn nutí tvou mysl rozlámat se na kousky
Byl špatný
Abys nemohla najít dimenzi
But it will be around these spot
That I´ve given to you
You will know that you´ll greet my vapors
Everytime that you pass through this room
Pass through this room
Walk through my gloom
Ale bude to někde okolo tohoto místa
Které jsem ti dal
Budeš vědět, že budeš vítat moje výpary
Pokaždé, když projdeš tuto místnost
Projdeš tuto místnost
Půjdeš mým smutkem
Daphne you find me
Daphne when you find me
Let the blood drive and come alive with me
Daphne symmetry
You can´t help but admire or rejoice
Daphne najdeš mě
Daphne, když mě najdeš
Nech krev téct a oživnout společně se mnou
Daphne, symetrie
Nemůžeš pomoct, pouze obdivovat nebo mít radost
From this sister be bad
Saturn makes your mind break in pieces
Od této sestry, která byla špatná
Saturn nutí tvou mysl rozlámat se na kousky
Good bad
So you cannot find the conventions
But it will be around these spot
That I´ve given to you
You will know that you´ll greet my vapors
Everytime that you pass through this room
Pass through this room
Walk through my gloom
Dobrý špatný
Takže nemůžeš nalézt konvence
Ale budou někde okolo tohoto místa
Které jsem ti dal
Budeš vědět, že budeš vítat moje výpary
Pokaždé, když projdeš tuto místnost
Projdeš tuto místnost
Půjdeš mým smutkem
Daphne you´ll find me
Daphne you´ll find me so don´t you worry inside
You fight for my memory
Daphne symmetry
You can´t help but admire or rejoice
For this seems to be
Daphne come as on display will you find a way
To draw the curtains of damp
Around you blushing ambition
Daphne najdeš mě
Daphne najdeš mě, tak se uvnitř netrap
Budeš bojovat pro moji vzpomínku
Daphne symetrie
Nemůžeš pomoct, pouze obdivovat nebo mít radost
Tak se to zdá být
Daphne pojď, na displayi nalezneš svoji cestu
Abys nakreslila mokré záclony
Kolem tvé červenající se ambice
Blushing ambition
Blushing ambition
Blushing ambition
Červenající se ambice
Červenající se ambice
Červenající se ambice
I found you inside my mind
I lost you inside my mind
I found you inside my mind
I lost you inside my mind
Našel jsem tě uvnitř mé mysli
Ztratil jsem tě uvnitř mé mysli
Našel jsem tě uvnitř mé mysli
Ztratil jsem tě uvnitř mé mysli
I was child
I was a vice
A coyote
Conditions
Occasions
Facts
Byl jsem dítě
Byl jsem neřest
Kojot
Podmínky
Události
Fakta
I was child
I was a vice
A coyote
Conditions
Occasions
Facts
Byl jsem dítě
Byl jsem neřest
Kojot
Podmínky
Události
Fakta
Erase them all perhaps
Erase them all
Erase them all perhaps
Možná je všechny vymaž
Všechny je vymaž
Možná je všechny vymaž
My own thing, my own thing Moje vlastní věc, moje vlastní věc
Now you´re all I have here
Now we can´t remember
But you could fall
Back on lust
When you´ve learn to wait
Teď jsi vše co tu mám
Teď si nemůžeme vzpomenou
Ale ty můžeš spadnout
Zpátky do chtíče
Když jsi učena k čekání
Than you can be like the friends
And neighbours you will get to appreciate them
Potom můžeš být jako přátelé
A sousedé, budeš je moct ocenit
I have inside me
Some strange glow
Still enjoying this
That´s why I made a mess
Mám uvnitř sebe
Nějaké zvláštní záření
Pořád si to užívám
To je ten důvod proč jsem udělal tento nepořádek
Still enjoying this
That´s why I made a mess
Pořád si to užívám
To je ten důvod proč jsem udělal tento nepořádek
That´s why I made a mess To je ten důvod proč jsem udělal tento nepořádek

Text přidala Isabella86

Video přidala Andiseq

Překlad přidal tovlasek


Nezařazené v albu

Interpol texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.