Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
I see my own reflection in the mirror
And something is coming closer
So close I can feel them surrounding me
Vidím svůj vlastní odraz v zrcadle
A něco se blíží
Tak blízko je cítím mě obklopovat
It s getting colder it's getting darker
I can hear them whisper my name
I can hear them speak the words
I can hear them preach about suicide
Chladne tu, je tu temněji
Slyším je šeptat mé jméno
Slyším je říkat ta slova
Slyším je kázat o sebevraždě
They are telling me what to do
And they are telling me how to do it
To end my life and to enter the beautiful shining light
Říkají mi, co udělat
A říkají mi, jak to udělat
Jak ukončit život a vstoupit do zářivého světla
Just one step closer to eternity
Just one step closer to infinity
I'm slowly starting to face away
To fade away and die
Jen o jeden krok blíž věčnosti
Jen o jeden krok blíž nekonečnu
Pomalu ztrácím tvář
Abych zmizel a zemřel
I've reached the end of the line
All I want is to close my eyes and sleep
All I want is to fade away and die
Dosáhl jsem na konec čáry
Všechno, co chci, je zavřít oči a spát
Všechno, co chci, je zmizet a umřít
I've reached the end of the line
All I want is to end my painful life
I'm standing here at the end of the line
Dosáhl jsem konec čáry
Všechno, co chci, je skončit svůj bolestivý život
Stojím tu na konci čáry
My own reflection is slowly fading
And the voices are getting stronger
I cannot take the pain I cannot take it anymore
Můj vlastní odraz pomalu mizí
A hlasy sílí
Nemůžu přijmout tu bolest, nemůžu ji už přijmout
I'm surrounded by all the shadows
I'm surrounded by the beautiful darkness
Just one more step and I will finally fall
Into the endless sleep
Jsem obklopen všemi stíny
Jsem obklopen krásnou temnotou
Ještě jeden krok a konečně spadnu
Do nekonečného spánku

Text přidal paja65

Video přidal DevilDan

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

A Farewell to Nothing - The Diary Part 1

Reklama

Inmoria texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.