Playlisty Kecárna
Reklama

Orphan Soul - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Dear Daddy, I’m coming home!
I know you don’t remember me
But I used to be your doll
I used to be your princess
Your heart and your soul
I used to be your angel
But, always alone
In an empty house
Of stolen dreams
And broken hearts
Drahý táto, přicházím domů
Vím, že si mě nepamatuješ
Ale bývala jsem tvoje panenka
Bývala jsem tvojí princeznou
Tvoje srdce tvoje duše
Bývala jsem tvůj anděl
Ale pořád osamělá
V prázdném domě
Ukradených snů
A zlomených srdcí
I’m done,
I’m done drowning in tears of sorrow
I’m done,
I’m done drowning in tears of sorrow
...sorrow
Skončila jsem,
skončila jsem utopená v slzách smutku
Skončila jsem,
skončila jsem utopená v slzách smutku
...smutku
Cause I can fly with no wings
Shine in the night with an eternal fire
The art inside me is unleashed
I’m naked now, in obscene colors.
Protože lítám i bez křídel
Zářím ve tmě s nekonečným ohněm
To umění uvnitř mě je vypuštěno
Jsem teď nahá ve sprostých barvách
Cause I can fly with no wings
Shine in the night with an eternal fire
The art inside me is unleashed
I’m naked now, in obscene colors.
Protože lítám i bez křídel
Zářím ve tmě s nekonečným ohněm
To umění uvnitř mě je vypuštěno
Jsem teď nahá ve sprostých barvách
Dear Mom, I’m coming home!
I hope you are proud of me
I am not alone anymore
I found a reason to live
A reason to breathe
I found a place in this world
For my orphan soul
My empty house
Of stolen dreams
And broken hearts
Drahá mámo, přicházím domů
Doufám, že jsi na mě pyšná
Už nejsem sama
Našla jsem důvod k žití
Důvod dýchat
Našla jsem místo na tomto světě
Pro mou sirotčí duši
Můj prázdný dům
Ukradených snů
A zlomených srdcí
Cause I can fly with no wings
Shine in the night with an eternal fire
The art inside me is unleashed
I’m naked now, in obscene colors.
Protože lítám i bez křídel
Zářím ve tmě s nekonečným ohněm
To umění uvnitř mě je vypuštěno
Jsem teď nahá ve sprostých barvách
Cause I can fly with no wings
Shine in the night with an eternal fire
The art inside me is unleashed
I’m naked now, in obscene colors.
Protože lítám i bez křídel
Zářím ve tmě s nekonečným ohněm
To umění uvnitř mě je vypuštěno
Jsem teď nahá ve sprostých barvách
I’m done,
I’m done drowning in tears of sorrow
Suffocating in the endless hollow, suffocating!
Burning in the freezing, scary silence
Getting tired and old while waiting for something.
waiting for something...
waiting for something...
waiting for something...
Skončila jsem,
skončila jsem utopená v slzách smutku
Dušuná v nekonnečné hlupotě, dušená
Hoří v mrazu, vyděšené ticho
Unavující a stárnoucí zatímco čekám na něco
čekám na něco...
čekám na něco...
čekám na něco...

Text přidal RedRaven

Text opravil RedRaven

Video přidal RedRaven

Překlad přidal erik_wrc

Překlad opravil RedRaven

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

86

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.