Playlisty Kecárna
Reklama

Artillery - text, překlad

playlist Playlist
The three dimensional professional projections of spectral light
Connected from selection, air-tight
The isolated, the decisive, victory stimulated
The non-simulated patterns of flight originated
Now I'm a carnivore on a tour of duty
My band of brothers and full metal jackets establish cruelty
Black magic conjurer attack through the monitor
Destruction of assumption, one thing I can promise ya'
Trojrozměrné odborné odhady spektrálního světla
Připojeno z výběru , vzduchotěsných
ojedinělých,rozhodujících stimulovaných vítězství
zrozen v nesimulovaných modelech letu
Teď jsem masožravec na cestě povinnosti
Moje kapela bratrů a plná železných bund potvrzující krutost
černokněžník útočí přes monitor
předpoklad zničení,mohu slíbit jednu věc, jo '
It half-cracked with cold shards of glass
Ritualistic annihilators that murder your cast
The future of the past, that last that feel
The seventh seal broken in half, ceremony is real
Napůl popraskané chladnými skleněnými střepy
Rituální Annihilators , kteří vraždí tvoje obsazení
Budoucnost z minulosti , to poslední , onen pocit
Sedmá pečeť byla rozlomena na polovinu, obřad je skutečný
Become obsolete, high-strung from a beat
A strong minded individual delivering defeat
Blood rivers in the street, keep flowing or retreat
Deep omens keep opponents speech limited repeat
Zastaralé, nervózní z rytmu
Silný smýšlející jedinec přináší porážku
Krvavé řeky v ulici , mají téct nebo ustoupit
Hluboké znamení mají soupeře řeči omezený opakováním
(whispered)
You're opening the door to the corridor stretching to the left
There's hunger in those eyes to get this off my chest
I am just a man who wants revenge, and I confess
I am full of rage and sin
Hung inside this cage again
When evil reigns 'cuz people like to win
It may seem sweet, but we won't like the end
So we shine brightly from the light within
( šeptem )
otevíráš dveře do chodby, táhnoucí se doleva
v těch očích je hlad, aby to dostali z mé hrudi
Jsem jen člověk, který se chce pomstít,a musím se přiznat...
Jsem plný vzteku a hříchu
znovu mít velký penis uvnitř klece
zlo vládne protože lidé rádi vyhrajou
Může se to zdát sladké, ale konec stejně nevyhrajeme
Tak jasně záříme ve světle
(rapped)
You're opening the doors to the corridors stretching to the left
Anger within my eyes, but the truth is on my chest
[ Infected Mushroom Lyrics are found on www.songlyrics.com ]
I am just a man who wants revenge and I confess
I am full of rage and sin, locked inside this cage again
Where evil reigns and people like to win
It may seem sweet, but we won't like the end
So we shine brightly from the light within
( repovaně )
otevíráš dveře do chodby, táhnoucí se doleva
Hněv v mých očích , ale pravda je na mé hrudi
Jsem jen člověk, který se chce pomstít , a musím přiznat
Jsem plný vzteku a hříchu , zase zamknut uvnitř této klece
Tam, kde vládne zlo a lidé rádi vyhrávají!
Může se to zdát sladké, ale konec nevyhrajeme
Tak jasně záříme ve světle
Locked inside this cage again (x4) Zamknuto uvnitř této klece znovu ( x4 )
Turn the music up a bit... trochu si zapněte hudbu ...
Yo, yo...
Dark secrets, demons with a conscience
I'm the Lone Ranger looking for Pocahontas
Teenage zombies flying the beat,
I'm dying to learn what I'm trying to be
Go Bad News Bears and the Dukes of Hazzard
The youth of my group is the truth, so have it.
Keep myself couped up, recoup quickly
Face still hurts but my kids stick with me
Death loved not far as we go,
Crazy face still not star of the show
I appreciate the chance to hurt, I'll kill you
Ice pick into your neck, I will do
anything
Talk to you like I might care
anything
Rippled by the nightmare, moonshine distillery
Back road to villiany
Military start at the part with artillery
Yo , yo ...
Temné tajemství , démoni se svědomím
Jsem Strážce Lone hledajcí Pocahontas
pubertální zombie létají rytmem,
Umírám touhou dozvědět se , co se snažím být
Jdou špatné Novinky mědvědů a vévodi hazardu
Mládí mé skupiny je pravda , tak to máme
Abych se převrátil nahoru, rychle kompenzovat
obličej pořád to bolí , ale moje děti se mnou drží
Smrt miluje když jdeme nedaleko
Bláznivý obličej není pořád hvězda přehlídky
Oceňuji šanci ublížit , zabiju tě
Cepín do krku , budu něco dělat
řeknu ti , jak mi na něčem možná záleží
Zvlnění od noční můry , destilované měsíční světlo
Zpět na nízkou cestu
Válečý začátek v části s dělostřelectvem
With artillery (x14)
With Ta Ra Ta Ta Ta Ta...
Dělostřelectvem ( x14 )
S Ta Ra Ta Ta Ta Ta ...
Locked inside this cage again (x4) Zamčené uvnitř této klece znovu ( x4 )

Text přidal Andrej_D303

Video přidal Andrej_D303

Překlad přidal furikusi

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Vicious Delicious

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.