Kecárna Playlisty

Ready for love - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
I am ready for love,
why are you hiding from me
I'd quickly give my freedom
to be held in your captivity
Jsem připravena na lásku
Proč se přede mnou skrýváš
Rychle bych se vzdala své svobody
Abych mohla být držena v tém zajetí
I am ready for love,
all of the joy and the pain
and all the time that it takes
just to stay in your good grace
Jsem připravena na lásku
Na všechny radosti a bolesti
A po celou dobu, co to trvá
Zůstat ve tvé milosti
Lately I've been thinking maybe you're not
ready for me,
maybe you think I need to learn maturity
they say watch what you ask for 'cuz you might receive
but if you ask me tomorrow, I'll say the same thing
Poslední dobou jsem přemýšlela, že možná
nejsi připravený pro mě
Možná si myslíš, že potřebuji dospět
Říkají sleduj o co žádáš, protože to můžeš získat
Ale kdyby ses mě zeptal zítra, odpovím ti to samé
I am ready for love,
would you please lend me your ear,
I promise I won't complain.
I just need you to acknowledge I am here.
Jsem připravena na lásku
Půjčil bys mi prosím tvé ucho?
Slibuji, že si nebudu stěžovat
Jen ti chci potvrdit, že jsem tady.
If you give me half a chance,
I'll prove this to you.
I will be patient, kind, faithful and true
to a man who loves music
a man who loves art
respect the spirit world and thinks with his heart
Kdyby jsi mi dal alespoň polovinu šance
Dokážu ti, že
Budu trpělivá, milá, věrná a pravdivá
K muži, který miluje hudbu, miluje umění,
Respektuje duchovní svět a myslí svým srdcem
I am ready for love
if you'll take me in your hands
I will learn what you teach
and do the best that I can
Jsme připravena na lásku
Pokud mě vezmeš do svých rukou
Budu se učit, co jsi se naučil
A udělám to nejlepší, co mohu
I am ready for love
here with an offering of my voice
my eyes, my soul, my mind
tell me what is enough
to prove I am ready for love
Jsem připravena na lásku
Jsem zde s nabídkou mého hlasu, očí, mé duše a mysli
Řekni mi, co je dostatečné abych ukázala, že jsem připravena na lásku
I am ready. Jsem připravena

Text přidala mmonis

Video přidala mmonis

Překlad přidala mmonis


Acoustic Soul

India Arie texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.