Kecárna Playlisty

Good man - text, překlad

playlist Playlist
I remember the first day I met you
We were so young
You were a blessing
There was no guessing, you were the one
Pamatuji si první den, kdy jsem tě potkala
Byli jsme tak mladí
Byl jsi požehnáním
Nebylo pochyb, že jsi ten nejlepší
Love was so crazy
We had a baby and said our vows
That´s when you told me
Should anything happen, I can hear you now
You told me if the sun comes up and I´m not home, be strong
If I´m not beside you, do your best to carry on
Tell the kids about me when they´re old enough to understand
Tell them that their daddy was a good man
Láska byla šílená
Měli jsme dítě a řekli jsme si naše sliby
A proto jsi mi řekl
Jako by se nic nestalo, slyším tě i teď
Řekl jsi mi,, pokud slunce vyjde a já nebudu doma, buď silná
Pokud nejsem vedle tebe, udělej to nejlepší a pokračuj
Řekni dětem o mně, až budou dost velký na to, aby to pochopili
Řekni jim, že jejich táta byl dobrý chlap
First anniversary
Remember we chose a star
But as I stand under it, I can´t help but wonder
If you see it where you are
For whatever reason, we don´t see the seasons change again
Go there with peace of mind
We´ll meet on the other side
Cause true love don´t end, baby
První výročí
Pamatuji si, vybrali jsme si hvězdu
Ale jak jsem pod ní stála, nemůžu si pomoct ale zajímá mě jestli jsi viděl, kde jsi.
Z jakéhokoliv důvodu nevidíme jak se roční období znovu mění
Jdi tam s klidnou myslí
Potkáme se na druhé straně
Protože pravá láska nekončí, baby
If the sun comes up and you´re not home, I´ll be strong
If you´re not beside me I´ll do my best to carry on
I´ll tell the kids about you when they´re old enough to understand
I´ll tell them that their daddy was a good man
Pokud slunce vyjde a ty nebudeš doma, budu silná
Pokud nejsi vedle mě udělám to nejlepší abych mohla pokračovat
Řeknu o tobě dětem, až budou dostatečně velké na to, aby to pochopili
Řeknu jim, že jejich táta byl dobrý chlap
La La La La La La Ohh La La La La La La Oh Oh Oooh La La La La La La Ohh La La La La La La Oh Oh Ooo
Two eyes looking up at me
Pointing to the picture
Like where is he?
Mama are you okay?
What did the paper say to make you cry that way?
It said your daddy lived for you and your daddy died for you
And I´ll do the same,
Now baby if the sun comes up and I´m not home, be strong
If I´m not beside you, do your best to carry on
Tell your kids about me when they’re old enough to understand
Tell them that your daddy was a good man, a good man
Dvě oči se na mě dívají
s odkazem na obrázek
jako Kde je?
Mami, jsi v pořádku?
Co ten papír řekl, že tak pláčeš?
Řekl, tvůj táta pro tebe žil a tvůj táta pro tebe zemřel
A já budu dělat to samé

Text přidala mmonis

Video přidala mmonis

Překlad přidala mmonis

Překlad opravila mmonis


Voyage To India

India Arie texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.