Kecárna Playlisty

Get It Together - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
One shot to your heart without breaking your skin
No one has the power to hurt you like your kin
Kept it inside, didn't tell no one else
Didn't even wanna admit it to yourself
And now your chest burns and your back aches
From 15 years of holding the pain
And now you only have yourself to blame
If you continue to live this way
Jedna střela do tvého srdce, aniž by to ohrozilo tvoji kůži
Nikdo nemá sílu ti ublížit, jako tvůj příbuzný
Držel jsi to v sobě, neřekl jsi to nikomu jinému
Dokonce jsi to nechtěl připustit ani sám sobě
A teď tvoje hruď pálí a záda bolí
Od 15 let jsi držel tu bolest
A teď můžeš vinit jen sám sebe
Pokud budeš pokračovat v tomto způsobu života
Get it together
You wanna heal your body?
Get it together
You have to heal your heart
What so ever you sow you will reap
Get it together
Dáme to dohromady
Chceš uzdravit své tělo?
Dáme to dohromady
Musíš uzdravit své srdce
Co jsi zasadil, to si sklidíš
Dáme to dohromady
You can fly fly Můžeš létat, létat
Dark future ahead of me
That's what they said
I'd be starving if I ate all the lies they fed
Cause I've been redeemed from your anguish and pain
A miracle child I'm floating on a cloud
Cause the words that come from your mouth
You're the first to hear
Speak words of beauty and you will be there
No matter what anybody says
What matters most is what you think of yourself
Temná budoucnost přede mnou
To je to, co oni řekli
Byla bych hladová, kdybych snědla všechny ty lži, kterými mě krmili
Protože, jsem byla vykoupena z tvého trápení a bolesti
Jako zázračné dítě, jsem plovoucí na obláčku
A příčinou jsou slova, který vyšla z tvých úst
Jsi první kdo to slyší
Mluv slova krásy a budeš tam
Bez ohledu na to, co někdo říká
Nejdůležitější je to, co si myslíš o sobě
Get it together
You wanna heal your body?
Get it together
You have to heal your heart
Whatsoever you sow you will reap
Get it together
Dáme to dohromady
Chceš uzdravit své tělo?
Dáme to dohromady
Musíš uzdravit své srdce
Co jsi zasadil, to si sklidíš
Dáme to dohromady
The choice is yours
No matter what it is
To choose life is to choose to forgive
You don't have to try
or hurt him and break his pride
Just shake that weight off
And you'll be ready to fly
Je to tvoje volba
Bez ohledu na to, co to je
Zvolit si život znamená odpustit
Nemusíš se namáhat
Nebo ubližovat a zlomit jeho hrdost
Jen setřes to břemeno
A budeš připraven vzlétnout
One shot to your heart without breaking your skin
No one has the power to hurt you like your friends
Thought it would never change but as time moved on
That ugly duckling grew up to be a swan
And now your chest burns and your back aches
Because now the years are showing up on your face
But you'll never be happy
And you'll never be whole
Until you see the beauty in growing old
Jedna střela do tvého srdce aniž by to poškodilo tvoji kůži
Nikdo nemá sílu ti ublížit jako tvůj přítel
Myslel sis, že se to nikdy nezmění, ale čas s tím pohne
Ošklivé káčátko vyrostlo v labuť
A teď tvá hruď pálí a záda bolí
Protože teď se ukazují roky v tvé tváři
Ale nikdy nebudeš šťastný
Nikdy ne zcela
Dokud neuvidíš krásu v rostoucím střáří
Get it together
You wanna heal your body?
Get it together
You have to heal your heart
Whatsoever you sow you will reap
Get it together
Dáme to dohromady
Chceš uzdravit své tělo?
Dáme to dohromady
Musíš uzdravit své srdce
Co jsi zasadil, to si sklidíš
Dáme to dohromady
Get it together
You wanna heal your body?
Get it together
You have to heal your heart
Whatsoever you sow you will reap
Get it together
Dáme to dohromady
Chceš uzdravit své tělo?
Dáme to dohromady
Musíš uzdravit své srdce
Co jsi zasadil, to si sklidíš
Dáme to dohromady
you can fly fly fly fly...
you can live or you can die
you know that life is a choice you make
you can give or you can take
Můžeš létat, létat, létat, létat
Můžeš žít nebo zemřít
Život je volba, kterou uděláš
Můžeš dát nebo brát
you can fly fly fly fly
you can fly fly fly fly...
Můžeš létat, létat, létat, létat
Můžeš létat, létat, létat, létat

Text přidal forewerMT

Video přidal forewerMT

Překlad přidala mmonis


Voyage To India

India Arie texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.