Playlisty Kecárna
Reklama

Love Hurts - text, překlad

playlist Playlist
Tonight we drink to youth
and holding fast to truth.
I don't want to lose what I had as a boy
Dnes v noci připíjime na mládí
a držíme se pravdy
(nechci ztratit to, co jsem měl jako kluk)
My heart still has a beat
but love is now a feat.
as common as a cold day in L.A.
Mé srdce ještě tluče
ale láska je nyní výkonem
(tak běžným jako chladný den v L. A.)
sometimes when I'm alone , I wonder
is there a spell that I am under
keeping me from seeing the real thing?
Někdy když jsem sám, divím se,
jestli nejsem pod vlivem kouzla,
které mi brání vidět realitu?
Love hurts...
but sometimes it's a good hurt
and it feels like I'm alive.
Love sings
when it transcends the bad things.
Have a heart and try me,
'cause without love I won't survive.
Láska bolí…
ale někdy je to dobrá bolest,
a ten pocit je, jak kdybych žil.
Láska zpívá,
když předčí všechny zlé věci.
Měj srdce a suď mě
Protože bez lásky nepřežiju.
I'm fettered and abused
i stand naked and accused.
Should I surface this one man submarine?
Jsem spoutaný a zneužitý
Stojím nahý a obžalovaný
(Mám vynořit tohoto ponořeného muže?)
I only want the truth
so tonight we drink to youth!
I'll never lose what I had as a boy
Já chci jen pravdu
A tak dnes večer připíjíme na mládí
(nechci ztratit to, co jsem měl jako kluk)
sometimes when I'm alone, I wonder
is there a spell that I am under
keeping me from seeing the real thing?
Někdy když jsem sám, divím se,
Jestli nejsem pod vlivem kouzla,
Které mi brání vidět realitu?
Love hurts...
but sometimes it's a good hurt
and it feels like I'm alive.
Love sings
when it transcends the bad things.
Have a heart and try me,
'cause without love I won't survive. ( 2x)
Láska bolí…
ale někdy je to dobrá bolest,
a ten pocit je, jak kdybych žil.
Láska zpívá
Když předčí všechny zlé věci.
Měj srdce a suď mě
Protože bez lásky nepřežiju.

Text přidala WTheart

Video přidala Krysteena

Překlad přidala WTheart

Překlad opravil Xenerus

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Light Grenades

Reklama

Incubus texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.