Kecárna Playlisty
Reklama

Hellbringer (Feat. Jamie Hails of Polaris) - text, překlad

playlist Playlist
Living in an underworld
Down underdogs and thunder gods
Are waiting for the night’s return
Digging up the cursed words from open graves
Where no one prays
Giving up our souls to burn
Žití v podsvětí
Dole se smolaři a hromovými bohy
Co čekají na návrat noci
Vykopávajíc prokletá slova z otevřených hrobů
Kde se nikdo nemodlí
Odevzdáváme duše ohni
Are you afraid of what you don’t know?
Or are you just losing control?
There’s a mess in the message
While holding mass in the wreckage
Hellbringer
Bojíš se toho, co neznáš?
Nebo jen ztrácíš kontrolu?
Ve zprávě je chaos
Zatímco se masy drží v troskách
Pekelník
Turn it up
It’s so infuriating, this is no place for hate
Look at all the souls you’re breaking
Imprisoned, escape
Pray tell, maybe heaven’s in hell
Is the one you worship just yourself?
Hallelujah! How can you go back?
Nažhav to
Je to tak rozčilující, není tu místo pro nenávist
Podívej se na všechny ty duše, které lámeš
Uvězněné, útěk
Modli se, možná nebe v peklu
Je tu někdo, kdo se uctívá sám?
Haleluja! Jak se můžeš vracet?
They curse “the devil’s music” and say we murder to it
They pray for those who can’t be saved
If waking words are treason and mother earth a demon
Then I’m a fucking sinner
So go ahead and pull the trigger
Hellbringer
Proklínají "ďábelskou muziku" a my říkáme, zavraždit to
Modlí se za ty, co nemůžou být zachráněni
Pokud probouzení slov je zradou a matka země je démon
Pak jsem zkurvenej hříšník
Tak jdi přímo a stiskni spoušť
Pekelník
Who’s dancing with the devil now?
Who’s the devil now?
Hellbringer!
Kdo teď tančí s ďáblem?
Kdo je teď ďábel?
Pekelník
Are you afraid of what you don’t know?
Or are you just losing control?
There’s a mess in the message
While holding mass in the wreckage
Bojíš se toho, co neznáš?
Nebo jen ztrácíš kontrolu?
Ve zprávě je chaos
Zatímco se masy drží v troskách
Are you afraid of what you don’t know?
(Afraid of what you don't know)
Or are you just losing control?
(Losing control)
There’s a mess in the message
(The message)
While holding mass in the wreckage
Bojíš se toho, co neznáš?
(Bojíš se toho, co neznáš)
Nebo jen ztrácíš kontrolu?
(Ztrácíš kontrolu)
Ve zprávě je chaos
(Zpráva)
Zatímco se masy drží v troskách
Living in an underworld
Down underdogs and thunder gods
Are waiting for the night’s return
Digging up the cursed words from open graves
Where no one prays
Giving up our souls to burn
Žití v podsvětí
Dole se smolaři a hromovými bohy
Co čekají na návrat noci
Vykopávajíc prokletá slova z otevřených hrobů
Kde se nikdo nemodlí
Odevzdáváme duše ohni

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Kaliyuga

Reklama

In Hearts Wake texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.