Kecárna Playlisty
Reklama

Erase (feat. Ben Marvin & J Hurley of Hacktiv.. - text, překlad

playlist Playlist
Open up your eyes because it's a long way down.
Wake up and turn this hatred around.
Racial insanity, trafficking of slaves.
These crimes you will take to your graves.
Your souls are like one another;
Your veins are similar in colour.
This land wasn't yours to keep,
So listen now and hear me speak:
Otevřete oči, protože je to dlouhá cesta dolů
Vzbuďte se a přeměňte vše kolem v nenávist
Rasové šílenství, obchod s otroky
Tyhle zločiny si vezmete do svých hrobů
Vaše duše jsou jako ostatní
Vaše žíly jsou v podobné barvě
Tahle země nebyla vaše k uchování
Takže poslouchejte a slyšte mě mluvit
The stars look down and witness.
Erase the spreading sickness.
Hvězdy se dívají dolů a svědčí
Vymažte šířící se nákazu
You can't see it with your eyes because they are rolling back.
You're about to have a heart attack.
Human depravity, suffering and torture.
Co-existence maimed at the slaughter.
Your souls are like one another;
Your veins are similar in colour.
This land wasn't yours to keep.
Wake up fools from your ignorant sleep.
Nemůžete vidět svýma očima, protože se odvracejí
Chystáte se mít infarkt
Lidská zkaženost, utrpení a mučení
Koexistence zmrzačená na porážce
Vaše duše jsou jako ostatní
Vaše žíly jsou v podobné barvě
Tahle země nebyla vaše k uchování
Vzbuďte se, blázni z vašeho ignorantského spánku
The stars look down and witness.
Erase the spreading sickness.
You're so far gone that you can't see
Your place in hell is guaranteed.
Hvězdy se dívají dolů a svědčí
Vymažte šířící se nákazu
Zašli jste daleko, že už nemůžete vidět
Vaše místo v pekle je garantováno
I stand tall, feet firmly planted on the solid ground.
Separation now leaves you to sink and slowly drown.
Unmarked graves for those who have disgraced our name.
Devastate? Eradicate? The human race is the same in every way.
Stojím vzpřímeně, s nohama pevně na zemi
Separace tě teď nechává se topit a pomalu utápět
Neoznačené hroby pro ty, co zneuctili naše jméno
Devastace? Vymýcení? Lidská rasa je stejná ve všem
I stand tall, feet firmly planted on the solid ground.
Separation now leaves you to sink and slowly drown.
Stojím vzpřímeně, s nohama pevně na zemi
Separace tě teď nechává se topit a pomalu utápět
Separation will never advance us.
Discriminate, you will never rebuild trust.
We're born the same over time. Your open mind changed.
We're all brothers, so you need to look upon others in the same light.
Just 'cause you're white doesn't mean you can excuse this ignorant fight.
And the same if you're black no racist attack is justified.
Supremacy, just a lie.
Separace nás nikdy neposune vpřed
Diskriminujte, nikdy si znovu nezískáte důvěru
Narodili jsme se v průběhu času stejní. Tvá otevřená mysl se změnila
Jsme bratři, takže se potřebujeme na sebe dívat ve stejném světle
Jen protože jsi bílý neznamená, že můžeš omluvit tento nevědomý boj
A stejné je jestli jsi černý, žádný rasistický útok není oprávněný
Svrchovanost, prostě lež
Does it matter about the colour of skin?
Stop wasting your time.You're fighting a fight that you won't win.
Diminish this ignorance and get a grip. Settle in.
You're controlled by the hype, abusive and threatening
Towards another brother that wants to be here and fit in.
Grown up around mixed-race kids, we see no difference,
So why discriminate him? Hatred based on appearance.
You need to erase this spreading sickness.
Záleží na barvě kůže?
Přestaňte mrhat čas. Bujujete boj, který nevyhrajete
Zmenšete tuhle ignoranci a přilněte. Zakotvěte.
Jste ovládáni humbukem, urážením a vyhrožováním
Proti jinému bratru, který tu chce být a patřit
Vyrostl mezi míšenci, nevidíme rozdíl
Takže proč ho diskriminujete? Nenávist dle vzhledu
Potřebujete odstranit tuhle šířící se nákazu
The stars look down and witness.
Erase the spreading sickness.
You're so far gone that you can't see
Your place in hell is guaranteed.
Hvězdy se dívají dolů a svědčí
Vymažte šířící se nákazu
Zašli jste daleko, že už nemůžete vidět
Vaše místo v pekle je garantováno

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Skydancer

Reklama

In Hearts Wake texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.