Kecárna Playlisty
Reklama

Cottonmouth - text, překlad

playlist Playlist
Everyday taking this prize of dishonesty
Make no mistake, we will set it straight
Renegades that fly in hordes ain't hard to find
There is a dose rigorous fight
Každodenní užívání této ceny nepoctivosti
Neudělej chybu, vydáme se rovně
Odpadlíci, kteří létají v hordách, není těžké najít
Je tu dávka nekompromisního boje
Ghost, run and fight (fake familiars)
Strike from behind (act like you're rebellions)
With the weak end thrive, you worship for survive
Dead or alive, you're feeling paralyzed (do you near)
Duchu, běž a bojuj (falešné příbuzenství)
Úder zezadu (dělejte, že jste povstalci)
Se slabým konečným zadařením se, uctíváš kvůli přežití
Mrtvý nebo naživu, cítíš se paralyzován (jsi blízko?)
You're feeling paralyzed, bleeding from your cotton mouth
Inside you... snithas ghoul, fear and fire hurt
Cítíš se paralyzován, krvácejíce z tvé bavlněné pusy
Uvnitř tebe ...ghoul, strach a zranění ohně
And by [?] I exist, gull when I say something
Mad or restless, no doors can make sense
Strangulation, as they inflict the feel
Birds [?] for a coffin nail
A díky tomu existuju, když něco říkám
Šílený nebo neklidný, bez dveří nemůžeš dávat smysl
Uškrcení, když způsobuješ pocit
Ptáci na hřebíku rakve
Ghost, run and fight (fake familiars)
Strike from behind (act like you're rebellious)
Fear of nether souls, fight monsoon that came fowl
Broken vows, bleeding from your cotton mouth
Duchu, běž a bojuj (falešné příbuzenství)
Úder zezadu (dělejte, že jste povstalci)
Se slabým konečným zadařením se, uctíváš kvůli přežití
Mrtvý nebo naživu, cítíš se paralyzován (jsi blízko?)
Your life is under attack
A helpless victim of the viper in back
How could this happen to you?
A soaken body quickly turning so blue
Your life is under attack
A helpless victim of the viper in back
Hue the force in light, to your death bed
Forced and betrayed and left for dead
Tvůj život je pod útokem
Bezmocná oběť zmije v zádech
Jak se ti tohle mohlo stát?
Promočené tělo rychle modrá
Tvůj život je pod útokem
Bezmocná oběť zmije v zádech
Odstín síly ve světle až k tvé smrtelné posteli
Nucený a zrazený a zanechán smrti
Overdue, take on each cell
Forced in light, taking myself
This is the fucking end
They don't deserve to live
They will designate us
This is the fucking end
Zpožděný, vezmi si každou celu
Nucený ve světle, beroucí si mé já
Tohle je zkurvený konec
Nezaslouží si žít
Určí nás
Tohle zasraný konec

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Skydancer

Reklama

In Hearts Wake texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.