Kecárna Playlisty
Reklama

Clayman (Re-Recorded) - text, překlad

playlist Playlist
Your self control makes me feel alone
I've tried confidence, had it for breakfast today
I've lost the perfection, a mess without words
As the seasons change I'll continue to ignore
The image I project is living in me
The picture that I scanned is borrowed
Kvůli tvému sebeovládání se cítím osamělý
Snažil jsem se důvěřovat, měl jsem to dnes k snídani
Ztratil jsem bezchybnost, nepořádek beze slov
Jak se obdbí střídají, já pokračuju v ignorování
Obraz, který promítám, žije ve mně
Obraz, který jsem si prohlížel, je vypůjčený
After the education, you stopped making sense to me
Seems to me that it's all the same, time and time and time and time again
Slowly, all that I believed in, turning into a lie
To aim and miss, my supernatural art
Spending too much time with myself
Trying to explain who I am
Po výuce jsi mi přestal dávat smysl
Připadá mi to všechno stejný, čas a čas a čas a zase čas
Pomalu se všechno v co jsem věřil, mění v lež
Abych zaměřil a minul, moje nadpřirozené umění
Trávím příliš mnoho času sám se sebou
snažím se vysvětlit, kdo jsem
How come it's possible?
I wish there was a way
I feel so invincible
I'm the sculpture made of clay
Jak je to možný?
Chtěl bych, aby tu byl způsob
Cítím se tak neporazitelný
Jsem socha vyrobená z hlíny
I need someone to break the silence
before it all falls apart
I need something to cling onto
before I break you in parts
Potřebuju někoho, kdo by rozbil to ticho
Před tím, než se to všechno rozpadne
Potřebuju něco, čeho bych se mohl džet
Před tím, než tě rozbiju na kousíčky
So afraid of what you may think
And all the plastic people that surrounds me
I have to find the path to where it all begins
To teach the world my supernatural art
Tak se bojim toho, co by sis mohl myslet
a všech plastových lidí, co mě obklopují
Našel jsem cestu do toho, kde to vše začalo
Abych naučil svět mému nadpřorizenému umění
How come it's possible?
I wish there was a way
I feel so invisible
I'm the sculpture made of clay
Jak je to možný?
Chtěl bych, aby tu byl způsob
Cítím se tak neviditelný
Jsem socha vyrobená z hlíny

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Clayman 20th Anniversary Edition

Reklama

In Flames texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.