Playlisty Kecárna
Reklama

My Light Unseen (Feat. Ryan Clark of Demon Hu.. - text, překlad

playlist Playlist
I suffer through this path
I waited for the hope within this black
My heart's a dead machine
Every sin will stain my soul
Thank God to wash me clean
Touto stezkou trpím
Čekal jsem na naději v této temnotě
Mé srdce je mrtvý stroj
Každý hřích poskvrní mou duši
Díky Bohu, že mě očistil
My light unseen
(somebody help)
Mé světlo nevídané
(Někdo pomozte)
Break my fall, now carry me
(somebody help)
Zastav můj pád, teď mě nes
(Někdo pomozte)
My light unseen
(somebody help)
Mé světlo nevídané
(Někdo pomozte)
I'm so unclean
(somebody help)
Jsem tak nečistý
(Někdo pomozte)
I search within my ways
I center on the dark within my veins
But you never let me go
I know hell is in this place
So i beg for you to show
Hledám ve svých způsobech
Soustředím se na tu temnotu ve svých žilách
Ale ty mě nikdy nenecháš jít
Vím, že peklo je na tomto místě
Proto prosím, abys mi ukázal
My light unseen
(somebody help)
Mé světlo nevídané
(Někdo pomozte)
Break my fall, now carry me
(somebody help)
Zastav můj pád, teď mě nes
(Někdo pomozte)
My light unseen
(please, somebody help)
Mé světlo nevídané
(Prosím, někdo pomozte)
I'm so unclean
(please, let somebody help)
Jsem tak nečistý
(Prosím, někdo pomozte)
I take back every word I said
Every fault I laid in vain
Tear this crown from off my head
My repentance on this day
Beru zpět každé slovo, které jsem řekl
Každou chybu, kterou jsem udělal zbytečně
Strhni tu korunu z mé hlavy
Mé pokání v tento den
(please, somebody help)
(please, somebody help)
(Prosím, někdo pomozte)
(Prosím, někdo pomozte)
My light unseen
(please, please, please, somebody help)
(please, please, please, somebody help)
Mé světlo nevídané
(Prosím, prosím, prosím, někdo pomozte)
(Prosím, prosím, prosím, někdo pomozte)
Break my fall, now carry me
(God, God, oh God)
Zastav můj pád, teď mě nes
(Bože, Bože, ó Bože)
My light unseen
(God, oh God, please)
Mé světlo nevídané
(Bože, ó Bože, prosím)
Break my fall, now carry me
(somebody help)
Zastav můj pád, teď mě nes
(Někdo pomozte)

Text přidal Sunrise686

Text opravil Highlander

Video přidal Sunrise686

Překlad přidal Highlander

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Baptized in Filth

Reklama

Impending Doom texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.