Playlisty Kecárna
Reklama

Deceiver - text, překlad

playlist Playlist
This is the last time you'll see my face
And the last you hear my voice
You words are weak and pathetic
And when you speak i can see you're desperate
For the attention you won't get
Tohle je naposledy co uvidíš mojí tvář
a naposled co uslyšíš můj hlas.
Tvá slova jsou slabé a patetické
a když mluvíš vidím jak jsi zoufalý.
pro pozornost co nedostaneš
The filth you speak
Comes straight from hell
Your walls are weak and i can tell
Ta špína co mluvíš
pochází přímo z pekla,
tvoje zdi jsou slabý a já mohu říct
So many say this is the last generations
Pray you die before your part of the last ones
Follow me and the ending signs
Come and gone in the blink of an eye
The first evil has already fallen
The voice below soon will be calling
Stay cold and you will never die
Stay cold you were never alive
Tolikrát řečeno - tohle je poslední generace
Modli se ať zemřeš před částí těch posledních.
Následuj mě a poslední znamení
přichází a mizí v mrknutí oka.
První zlo už padlo
hlas dole bude brzy volat.
Zůstaň chladnej a nikdy nezemřeš.
Zůstaň chladnej nikdy si nežil.
The filth you speak
Come straight from hell
Your walls are weak and i can tell
Ta špína co mluvíš
pochází přímo z pekla,
tvoje zdi jsou slabý a já mohu říct
The filth you speak
Come straight from hell
Your walls are weak and we can tell
Ta špína co mluvíš
pochází přímo z pekla
tvoje zdi jsou slabý a my můžem říct
When your dead and gone [6x]
No one will be there, there
But the Snake, the Devil, unholy one
Když jsi mrtvej a jsi pryč [6x]
Nikdo tam nebude, tam
ale had,ďábel bezbožný jeden
No more cliches or empty explanations
No need to waste my breathe on the situation
You disguise yourself as someone you're not
A facade to boost your little ego
The voice below soon will be calling
The voice below soon will be calling
Stay cold and you will never die
Stay cold you were never alive
Žádné další klišé nebo prázdné vysvětlování
není třeba plýtvat dechem na situaci.
Maskuješ sebe za někoho kým nejsi
Fasáda na posilnění tvýho malýho ega.
Hlas z níže bude brzy volat.
Hlas z níže bude brzy volat.
Zůstaň chladnej a nikdy nezemřeš
Zůstaň chladnej nikdy si nežil.
Dead bodies stacked ten feet tall [3x]
Now the Devil's at your funeral
Mrtvá těla naskládaná deset stop vysoko[3x]
Teď je na tvém pohřbu ďábel
Dead bodies stacked ten feet tall
Now the Devil's at your funeral [2x]
Mrtvá těla naskládaná deset stop vysoko[2x]
Teď je na tvém pohřbu ďábel
The filth you speak
Come straight from hell
Your walls are weak and i can tell
Ta špína co mluvíš
pochází přímo z pekla,
tvoje zdi jsou slabý a já mohu říct...

Text přidal Sunrise686

Video přidal Sunrise686

Překlad přidal dixx

Překlad opravil dixx

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Baptized in Filth

Reklama

Impending Doom texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.