Playlisty Kecárna
Reklama

Nothing Missing - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[Verse 1]
Tell you a self story
There's a mountain to climb
Did you ever stop to consider things
Were always fine?
[1. sloka]
Řeknu ti osobní příběh
Je třeba zdolat horu
Zastavil ses někdy, aby ses zamyslel nad tím
Že věci byly vždycky tak, jak mají být?
[Verse 2]
Some you keep to learn 'em
Some you need to forget
And if it's not alright, you know
It's not over yet
[2. sloka]
Některé si necháváš, aby ses je naučil
Některé potřebuješ zapomenout
A jestli není všechno v pořádku, tak věz
Že to ještě není konec
[Pre-Chorus 1]
And I feel all eyes on me
But can you deal
With all the pieces of me that you never see?
[1. předrefrén]
A já na sobě cítím pohledy ostatních
Ale dokážeš se ty vyrovnat
Se všemi mými součástmi, které nikdy nespatříš?
[Chorus]
There's nothing missing here, no
There's nothing missing here
So don't come looking for it
Cause you won't find it anymore
You're looking for something broken
You're looking for somеone in fear
But don't come looking hеre
Cause you won't find it anymore
Won't find it anymore
[Refrén]
Nic tady nechybí, ne
Nic tady nechybí
Tak to nehledej
Protože už to nenajdeš
Hledáš něco rozbitého
Hledáš něco vystrašeného
Ale sem hledat nechoď
Protože už to nenajdeš
Už to nenajdeš
[Verse 3]
You know you can't hold him
It's like water in your hands
And it can take a lifetime
Just to understand
[3. sloka]
Víš, že je nemůžeš zadržet
Jsou jako voda ve tvých rukou
A mohlo by trvat celý život
Jenom je pochopit
[Verse 4]
And anybody can be anything
But make no mistake
If you tell yourself you're broken
Then you just might break
[4. sloka]
A kdokoli může být kýmkoli
Ale nenech se mýlit
Jestli si řekneš, že jsi rozbitý
Pak se můžeš opravdu rozbít
[Pre-Chorus 2]
And I feel all eyes on me
But can you deal
With all this new responsibility?
[2. předrefrén]
A já na sobě cítím pohledy ostatních
Ale dokážeš se ty vyrovnat
S touhle novou zodpovědností?
[Chorus]
There's nothing missing here, no
There's nothing missing here
So don't come looking for it
Cause you won't find it anymore
You're looking for something broken
You're looking for someone in fear
But don't come looking here
Cause you won't find it anymore
[Refrén]
Nic tady nechybí, ne
Nic tady nechybí
Tak to nehledej
Protože už to nenajdeš
Hledáš něco rozbitého
Hledáš něco vystrašeného
Ale sem hledat nechoď
Protože už to nenajdeš
[Bridge]
Fear, fear
Gotta let that pull, just let it flow
And I'll tell myself I know how to do that
It's clear
Cause I'm nearer to the truth these days
But it don't mean a thing if you don't wanna change
There'll be nothing again
[Mezihra]
Strach, strach
Musíš ho nechat táhnout, nech to plynout
A já si řeknu, že vím, jak na to
Je to jasné
Protože jsem dneska blíž k pravdě
Ale to nic neznamená, pokud se nechceš změnit
Znovu tady nic nebude
[Chorus]
There's nothing missing here, no
There's nothing missing here
So don't come looking for it
Cause you won't find it anymore
You're looking for something broken
You're looking for someone in fear
But don't come looking here
Cause you won't find it anymore
Won't find it anymore
Cause you won't find it anymore
But don't come looking here
Cause you won't find it anymore
[Refrén]
Nic tady nechybí, ne
Nic tady nechybí
Tak to nehledej
Protože už to nenajdeš
Hledáš něco rozbitého
Hledáš něco vystrašeného
Ale sem hledat nechoď
Protože už to nenajdeš
Už to nenajdeš
Protože už to nenajdeš
Ale sem hledat nechoď
Protože už to nenajdeš

Text přidala SuperSonic

Video přidala SuperSonic

Překlad přidala SuperSonic

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Firebird

Reklama

Natalie Imbruglia texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.