Playlisty Akce
Reklama

My Life - text, překlad

playlist Playlist
Can I wish on a star for another life?
'Cause it feels like I'm all on my own tonight
And I find myself in pieces
There are pills on the table and a thought in my head
And I walk through the halls where I used to be led
My heart is filled with reasons
Až bude padat hvězda, můžu si přát jiný život?
Protože dnes večer se zdá, že jsem v tom sám
A jsem na kusy
Na stole leží prášky a v hlavě mám myšlenku
A procházím chodbami, kterými mě kdysi vedli
Moje srdce je plné důvodů
I'm trying to be somebody else
I'm finding it hard to love myself
I've wanted to be somebody new
But that is impossible to do
Snažím se být někým jiným
Je pro mě těžké mít sám sebe rád
Chtěl jsem být někým úplně novým
Ale to je nemožné
I'm running out of my mind
Is this really my life?
I'm running out of time
Is this really my life? My life
Přicházím o rozum
Je tohle vážně můj život?
Dochází mi čas
Je tohle vážně můj život? Můj život
I could run from it all but I'd only get lost
Oh, I've walked down the bridge that I shouldn't have crossed
And I find myself, a user
Oh, I wake every day with addictions to feed
They all call me a friend, but I'll never be freed
From the face of a faithless future
Mohl bych před tím vším utéct, ale to bych se akorát ztratil
Oh, přešel jsem přes most, přes který jsem přecházet neměl
A je ze mě jen uživatel
Oh, každý den se budím s nutností ukojit závislost
Všichni mi říkají přítel, ale nikdy nebudu svobodný
Před tváří zrádné budoucnosti
I'm trying to be somebody else
I'm finding it hard to love myself
I've wanted to be somebody new
But that is impossible to do
Snažím se být někým jiným
Je pro mě těžké mít sám sebe rád
Chtěl jsem být někým úplně novým
Ale to je nemožné
I'm running out of my mind
Is this really my life?
I'm running out of time
Is this really my life? My life
Přicházím o rozum
Je tohle vážně můj život?
Dochází mi čas
Je tohle vážně můj život? Můj život
These years pass by and we're growing older
And I think of you, oh, we've made it through
Some have passed away, some have moved on
But I'm still here today (I'm here today)
Roky plynou a my stárneme
A já myslím na tebe, oh, zvládli jsme to
Někteří zemřeli, jiní šli dál
Ale já jsem dnes pořád tady (jsem dneska tady)
These years pass by and I am growing older
And I think of you, now we've made it through
Some have passed away, there's no words to say
No second tries, is this my life?
And I think of you
Roky plynou a my stárneme
A já myslím na tebe, oh, zvládli jsme to
Někteří zemřeli, není co říct
Žádné druhé pokusy, je tohle můj život?
A já myslím na tebe
I'm running out of my mind
Is this really my life?
I'm running out of time
Is this really my life? My life
Přicházím o rozum
Je tohle vážně můj život?
Dochází mi čas
Je tohle vážně můj život? Můj život

Text přidala aligalitor

Překlad přidala SuperSonic

Překlad opravila Helen1R

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Mercury Act 1

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.