Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Gone
She wants to leave the city behind
She wants another reason why
She always dreams of the sun
Pryč
Chce nechat město za sebou
Chce další důvod proč
Stále sní o slunci
And if you ask her why
She doesn’t wanna settle down
Tell you it’s a real big world, to you and I so unknown
A když se jí zeptáš proč
Nechce se usadit
Řekne ti, je to velký svět, pro tebe i pro mě tak neznámý
So now the people in her city don’t leave it until they’re sixty
And now she don’t know how she could be like them
She ain’t gonna be like them
And as I write this song, the wind in the trees, yeah they sing to me
Oh how lucky I am to have a woman like you
Takže teď lidé v jejím městě neodcházejí dokud jim není šedesát
A teď neví, jak by mohla být jako oni
Nebude jako oni
A jak teď píšu tuhle písničku, vítr ve stromech, yeah, zpívají mi
Oh, jak jsem šťastný, že mám ženu jako jsi ty
Girl I swear, I ain’t ever gonna let you go (let you go)
You and I are gonna travel the world
With the mountains and the sea to the rivers and the streams
We’re gonna see it all (see it all)
Take my hand, we’ll go till we’re gone
Holka přísáhám, že tě nikdy nenechám odejít (nenechám odejít)
Ty a já spolu procestujeme svět
S horami a mořem až k řekám a potokům
Uvidíme to všechno (všechno)
Vezmi mě za ruku, půjdeme pryč
Gone
We don’t got no time to waste
Swimming in the rain, whilst they’re firing above
Pryč
Nemáme času nazbyt
Budeme plavat v dešti, zatímco nahoře střílí
Oh, and all the people where I’m from
Oh, and all the people where she’s from
Wonder why I’m the help, wonder why I’m the help
Oh, a všichni lidé, odkud pocházím
Oh, a všichni lidé odkud ona pochází
Se diví, proč já jsem ta pomoc, díví, proč jsem ta pomoc
Why don’t you just wait ‘till you’re 25
Why don’t you just wait ‘till you’re living right
She says, “I don’t wanna wait”
Proč nepočkáš, dokud ti nebude 25
Proč nepočkáš, dokud nebudeš žít, tak jak máš
Ona řekla, "Nechce se mi čekat"
The sun goes down she dreams of a place so far away
And I dream of you
Slunce zapadá, ona sní o místě dalekém
A já sním o tobě
Girl I swear, I ain’t ever gonna let you go (let you go)
You and I are gonna travel the world
With the mountains and the sea to the rivers and the streams
We’re gonna see it all (see it all)
Take my hand, we’ll go till we’re gone
Girl I swear, I ain’t ever gonna let you go (let you go)
You and I are gonna travel the world, travel the world
With the mountains and the sea to the rivers and the streams
We’re gonna see it all (see it all)
Take my hand, we’ll go till we’re gone
Holka přísáhám, že tě nikdy nenechám odejít (nenechám odejít)
Ty a já spolu procestujeme svět
S horami a mořem až k řekám a potokům
Uvidíme to všechno (všechno)
Vezmi mě za ruku, půjdeme pryč
Holka přísáhám, že tě nikdy nenechám odejít (nenechám odejít)
Ty a já spolu procestujeme svět
S horami a mořem až k řekám a potokům
Uvidíme to všechno (všechno)
Vezmi mě za ruku, půjdeme pryč

Text přidal jETFly

Video přidal jETFly

Překlad přidal jETFly

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

High Ridges & Stones

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.