Playlisty Kecárna
Reklama

What I Never Learned In Study Hall - EP - text, překlad

playlist Playlist
I'm six feet below this burning wreckage
of the life we used to know
Now all the hope we had is dying
Jsem šest stop pod těmito hořícími troskami
Života, který jsme znávali
Teď všechny naděje, které jsme měli, umírají
From the moment we started
Every single thing I promised you I followed through
And just like a pawn would, all the moves that I would make would be at your decree
Od chvíle co jsme začali
Každou maličkost, co jsem ti slíbil, jsem prošel
A jen jako pěšák bych dělal všechny pohyby
Které bych mohl udělat pod tvým rozhodnutím
But every second spent with you has meant nothing at all
And now the gloves are off let's tear apart all our poisoned memories
I know I'm better off alone
Ale každá strávená sekunda
S tebou neznamenala nakonec nic
A teď jsou rukavice pryč, pojďme otrhnout
Všechny otrávené vzpomínky
Vím, že je mi lépe osamotě
'Cause I'm six feet below this burning wreckage
of the life we used to know
Now all the hope we had is dying
Protože jsem šest stop pod těmito hořícími troskami
Života, který jsme znávali
Teď všechny naděje, které jsme měli, umírají
From the moment we started,
Every word you said made me feel that this was real
But still I was guarded
Not the first time I had fallen prey to this cliche'
Od chvíle co jsme začali
Každou maličkost, co jsem ti slíbil, jsem prošel
A jen jako pěšák bych dělal všechny pohyby
Které bych mohl udělat pod tvým rozhodnutím
Every second spent with you has meant nothing at all
I'm left talking to myself where did I go wrong?
And now the gloves are off, let's disregard what I thought you meant to me
I know I'm better off alone
Ale každá strávená sekunda
S tebou neznamenala nakonec nic
A teď jsou rukavice pryč, pojďme otrhnout
Všechny otrávené vzpomínky
Vím, že je mi lépe osamotě
'Cause I'm six feet below this burning wreckage
of the life we used to know
Now all the hope we had is dying
'Cause I'm six feet below
I hope you hear this message
That to live is to let go
But still a part of me is dying
Protože jsem šest stop pod těmito hořícími troskami
Života, který jsme znávali
Teď všechny naděje, které jsme měli, umírají
Protože jsem šest stop pod
Doufám, že uslyšíš tuto zprávu
Že žít znamená nechat být
Ale stále jedna má část umírá
I'm more alive; I'm over being broken
Time has healed all wounds
I wish the scratches that you left on me
Were scars I left on you
Jsem víc naživu, jsem za stavem zlomeným
Čas vyléčil všechny rány
Přeju si, aby škrábance, co mi zůstaly
Byly jizvami, které jsem zanechal tobě
I turned my back on the person you've become
And realized what it means to be forgotten
Be forgotten
Otočil jsem se zády k osobě, kterou ses stala
A uvědomil si, že to co bylo, je zapomenuto
Je zapomenuto
I turned my back on the person you've become
Now Realize how it feels to be forgotten
So be forgotten
Otočil jsem se zády k osobě, kterou ses stala
A uvědomil si, že to co bylo, je zapomenuto
Tak buď zapomenuta
I'm six feet below this burning wreckage
Of the life we used to know
Jsem šest stop pod těmito hořícími troskami
Života, který jsme znávali
'Cause I'm six feet below
I hope you hear this message
That to live is to let go
But still a part of me is dying
Protože jsem šest stop pod
Doufám, že uslyšíš tuto zprávu
Že žít znamená nechat být
Ale stále jedna má část umírá

Text přidal Azazel-Andel

Video přidal Azazel-Andel

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Predator - EP

Reklama

Ice Nine Kills texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.