Playlisty Kecárna
Reklama

The Coffin Is Moving - EP - text, překlad

playlist Playlist
We are the walking dead
I'm frozen in time never growing
I'm holding my life in my hands
And you're holding your views of the world
Around never knowing
Jsme chodící mrtvoly
Jsem zamrzlý v čase, nikdy nerostu
Držím svůj život ve vlastních rukou
A ty držíš tvé pohledy na svět
Okolo žádného vědění
Just make me whole again
Cause I'm a soldier for misfortune
But I believe that we can turn it around
This memory, the final enemy now
Prostě mě prosím zaplň zase
Protože jsem voják za neštěstí
Ale já věřím, že to dokážeme obrátit
Tahle vzpomínka, poslední nepřítel
We are, we are the walking dead
A generation of negligence
Brought down upon our heads
We are, we are the walking dead
My jsme, jsme chodící mrtvoly
Generace nedbalosti
Svrhla naše hlavy
My jsme, jsme chodící mrtvoly
Holding all my cards on the table
I'm able but I lack the components to anchor this down
Cause I'm not over, our indifference
I'll save myself and I will fight for the glory of the crown
Držím všechny mé karty na stole
Jsem schopen, ale chybí mi komponenty pro to
ukotvení
Protože jsem ještě neskončil, naše lhostejnost
Zachráním sebe a budu bojovat o slávu
koruny
We are, we are the walking dead
A generation of negligence
Brought down upon our heads
We are, we are the walking dead
My jsme, jsme chodící mrtvoly
Generace nedbalosti
Svrhla naše hlavy
My jsme, jsme chodící mrtvoly
We are, we are the walking dead
A dedication to arrogance
With dreams we never had
We are, we are the walking dead
My jsme, jsme chodící mrtvoly
Oddaní aroganci
Se sny které jsme nikdy neměli
My jsme, jsme chodící mrtvoly
With dreams we never had! Se sny které jsme nikdy neměli!
We are all just children of vanity
We make fucking up into life long careers
We've fallen prey to our parent's fears
We see their faces when we look into broken mirrors
Všichni jsme jen děti marnosti
My to kurva děláme, do života dlouhé kariéry
My padli za oběť obavám svých rodičů
My vidíme jejich obličeje, když se podíváme do zničených zrcadel
We are, we are the walking dead
A generation of negligence
Brought down upon our heads
We are, we are the walking dead
My jsme, jsme chodící mrtvoly
Generace nedbalosti
Svrhla naše hlavy
My jsme, jsme chodící mrtvoly
We are, we are the walking dead
A dedication to arrogance
With dreams we never had
We are, we are the walking dead
My jsme, jsme chodící mrtvoly
Oddaní aroganci
Se sny které jsme nikdy neměli
My jsme, jsme chodící mrtvoly
We are the walking dead
We are the walking dead
We are the walking dead
We are the walking dead
Jsme chodící mrtvoly
Jsme chodící mrtvoly
Jsme chodící mrtvoly
Jsme chodící mrtvoly

Text přidal Azazel-Andel

Video přidal Azazel-Andel

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Predator - EP

Reklama

Ice Nine Kills texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.