Playlisty Kecárna
Reklama

Thank God It's Friday (Feat. Ari Lehman) [Aco.. - text, překlad

playlist Playlist
He drowned in all our sins
He drowned in our mistakes
Fueled by the flood, we pay in blood
The curse of Crystal Lake
Utopil se ve všech našich hříších
Utopil se v našich chybách
Poháněn povodní, platíme krví
Prokletí Crystal Lake
Ki-Ki-Ki, Ma-Ma-Ma
Ki-Ki-Ki, Ma-Ma-Ma
Ki-Ki-Ki, Ma-Ma-Ma
Ki-Ki-Ki, Ma-Ma-Ma
Ki-Ki-Ki, Ma-Ma-Ma
Ki-Ki-Ki, Ma-Ma-Ma
We've all been laid to rest
Our epitaph reads "Mommy knows best"
A word of warning from beyond the grave
That must be understood
Throats get slit in this neck of the woods
Všichni jsme si odpočinuli
Náš epitaf jest "Mamka to zná nejlépe"
Varovná slova ze záhrobí
Kterým je třeba rozumět
Hrdla rozříznutá v krku lesů
She raised him right and he'll come out to play
When mother whispers, "Thank God it's Friday"
Dobře ho vychovala a půjde si hrát ven
Když matka šeptá "Díky bohu, je pátek"
He drowned in all our sins
He drowned in our mistakes
Fueled by the flood, we pay in blood
The curse of Crystal Lake
He's down there deep within
We've found there's no escape
You just scratched the surface of the curse of Crystal Lake
Utopil se ve všech našich hříších
Utopil se v našich chybách
Poháněn povodní, platíme krví
Prokletí Crystal Lake
Je tam hluboko dole
Zjistili jsme, že není úniku
Jen jsi škrábal na povrch Crystal Lake
Caught undressed we were laid to rest
A drunken, sex-crazed teenage mess
Killed in the climax of debauchery, we learned the hard way
When he came for our lives on the thirteenth day
Chycen neoblečený, odpočinuli jsme si
Opilí, sexem poblázněný pubertální zmatek
Zabití ve vrcholném rozzuření, naučili jsme se ten nejtěžší úkol
Když přišel pro naše životy o třináctém dni
Did you know my son drowned in this lake
He should've been supervised
But the counselors were off having filthy sex
His name was Jason
And today is his birthday
Věděli jste, že se můj syn utopil v tomto jezeře
Měl být pod dohledem
Ale vedoucí měli špinavý sex
Jeho jméno bylo Jason
A dneska má narozeniny
She raised him right and he'll come out to play
When mother whispers, "Thank God it's Friday"
Dobře ho vychovala a půjde si hrát ven
Když matka šeptá "Díky bohu, je pátek"
He drowned in all our sins
He drowned in our mistakes
Fueled by the flood, we pay in blood
The curse of Crystal Lake
He's down there deep within
We've found there's no escape
You just scratched the surface of the curse of Crystal Lake
Utopil se ve všech našich hříších
Utopil se v našich chybách
Poháněn povodní, platíme krví
Prokletí Crystal Lake
Je tam hluboko dole
Zjistili jsme, že není úniku
Jen jsi škrábal na povrch Crystal Lake
Don't you know he'll never be gone for good?
So we'll never get out of the woods
A machete in one hand and an axe in the other
Steadfast in his mask in the shadow of mother
Ready to resume
You're all doomed
Nevěděli jste, že nikdy nebude dobrý?
Takže se nikdy nedostaneme z lesů
Mačeta v jedné ruce a sekera v druhé
Cílevědomý ve své masce, ve stínu matky
Připraven k obnovení
Všichni jsme zatraceni
"Thank God It's Friday!
Kill for Mommy
Thank God It's Friday!"
He'll stop at nothing
Forever hunting
Jason's coming
"Díky Bohu, je pátek"
Zabíjej pro mamku
Díky Bohu, je pátek
Nic ho nezastaví
Navěky loví
Jason přichází
He drowned in all our sins
He drowned in our mistakes
Fueled by the flood, we pay in blood
The curse of Crystal Lake
He's down there deep within
We've found there's no escape
You just scratched the surface of the curse of Crystal Lake
Utopil se ve všech našich hříších
Utopil se v našich chybách
Poháněn povodní, platíme krví
Prokletí Crystal Lake
Je tam hluboko dole
Zjistili jsme, že není úniku
Jen jsi škrábal na povrch Crystal Lake
Ki-Ki-Ki, Ma-Ma-Ma
Ki-Ki-Ki, Ma-Ma-Ma
Ki-Ki-Ki, Ma-Ma-Ma
Ki-Ki-Ki, Ma-Ma-Ma
Ki-Ki-Ki, Ma-Ma-Ma
Ki-Ki-Ki, Ma-Ma-Ma
Ki-Ki-Ki, Ma-Ma-Ma
Ki-Ki-Ki, Ma-Ma-Ma
Ki-Ki-Ki, Ma-Ma-Ma
Ki-Ki-Ki, Ma-Ma-Ma

Text přidal LimeCZ

Video přidal LimeCZ

Překlad přidal LimeCZ

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Silver Scream (Deluxe Album)

Reklama

Ice Nine Kills texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.