Playlisty Kecárna
Reklama

Nature of the Beast - text, překlad

playlist Playlist
So come one and come all
To the crumbling walls of our city
Now painted with red
As the stench of defeat emanates through the streets
Is the life we once dreamed of now dead?
Tak přichází jeden a přichází všichni
Aby rozpadli zdi našeho města
Teď namalované na rudo
Když zápach porážky vyřazuje z ulic
Je život, o kterém jsme kdysi snili, mrtvý?
But we won't break, we will fight
We will storm through the night
Enslaved to their game nevermore
With the locks on our cage broken off
By the rage now it’s time to settle the score
Ale nezlomíme se, budeme bojovat
Budeme bouří za noci
Už nikdy zotročeni jejich hrou
S prolomenými zámky na našich klecích
Díky vzteku je na čase vyrovnat skóre
We are the frayed, we are the torn
We are the beaten and the scorned
And now you’ve forced the beast to bare its teeth
We'll come in droves like animals
Hungry to reclaim our control
As we fight to bite the bitter hand that feeds
We are the frayed
We are the frayed
We are the frayed
Jsme roztřepeni, jsme roztrháni
Jsme biti a opovrhováni
A teď jsi nutil zvíře odhalit zuby
Přijdeme v houfech jako zvířata
Hladová po znovu získání kontroly
Když bojujeme o kousnutí rukou, které krmí
Jsme roztřepeni
Jsme roztřepeni
Jsme roztřepeni
Beyond the barricade oh can't you hear that sound?
The march of tortured souls screaming,
"Burn this place to the ground"
The pack you played for fools, the herd you led astray
Now run the slaughterhouse, welcome to Judgment day
You'll pay in blood as your retribution
So let’s gather at the gallows for the execution
Za barikádou, oh, neslyšíš ten zvuk?
Pochod zmučených duší křičí
"Vypalte toto místo do základů"
Balíček, kterým jsi hrál bláznům, stádo jenž jsi vedl
Teď spusť jatka, vítej u soudného dne
Zaplatíš v krvi stejně jako odplatou
Tak se shromážděte u popravy
We are the frayed, we are the torn
We are the beaten and the scorned
And now you’ve forced the beast to bare its teeth
We'll come in droves like animals
Hungry to reclaim our control
As we fight to bite the bitter hand that feeds
We are the frayed
Jsme roztřepeni, jsme roztrháni
Jsme biti a opovrhováni
A teď jsi nutil zvíře odhalit zuby
Přijdeme v houfech jako zvířata
Hladová po znovu získání kontroly
Když bojujeme o kousnutí rukou, které krmí
Jsme roztřepeni
And when the new day dawns upon our master plan
Just hold your rifles still and then wait for my command
We'll kill like savages 'cause we’re unbreakable
But what did you expect?
We're fucking animals
A když přichází úsvit nového dne nad náš mistrovský plán
Jen držte své pušky a pak čekejte na rozkaz
Zabijeme je jako divochy, protože jsme nezlomní
Ale co jsi očekával?
Jsme zasraná zvířata
Though what good is it to find the same sad solution?
Another power hungry biased fucking institution
We took the fort, we stormed the gates
But what kind of crooked paradox did we create?
We took the fort, we stormed the gates
But became the very thing that we hate
Co je dobrého na tom najít úplně stejně smutné řešení?
Další moc hladových zkresluje zasranou instituci
Převzali jsme pevnost, zaútočili jsme na brány
Ale jaký druh pokřiveného paradoxu jsme vytvořili?
Převzali jsme pevnost, zaútočili jsme na brány
Ale stali jsme se tím, co nenávidíme
We are the frayed, we are the torn
We are the beaten and the scorned
And now you’ve forced the beast to bare its teeth
We’ll come in droves like animals
Hungry to reclaim our control
As we fight to bite the bitter hand that feeds
We are the frayed
We are the frayed
We are the frayed
We are the frayed
Jsme roztřepeni, jsme roztrháni
Jsme biti a opovrhováni
A teď jsi nutil zvíře odhalit zuby
Přijdeme v houfech jako zvířata
Hladová po znovu získání kontroly
Když bojujeme o kousnutí rukou, které krmí
Jsme roztřepeni
Jsme roztřepeni
Jsme roztřepeni
Jsme roztřepeni
Where is the end? What have we done?
We’re what we swore we’d not become
Despite intent a noble heart still bleeds
Time goes on and history repeats
Kde je konec? Co jsme udělali?
Jsme tím, co jsme přísahali, že nebudeme
I tak šlechetné srdce stále krvácí
Čas jde dál a historie se opakuje

Text přidal LimeCZ

Text opravila 3An

Videa přidal LimeCZ

Překlad přidal DevilDan

Překlad opravila 3An

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Skladba je závěrečnou částí v příběhové trilogii. (3An)
  • Skladba je inspirovaná alegorickou knihou "Animal farm" (Farma zvířat) od George Orwella. V písni a videoklipu, stejně jako v knize, se zpočátku vzbouří zvířata proti drsnému farmáři, který je týrá a vyženou jej z farmy. Na farmě zavádí kodex, který budou dodržovat. To se však zvrtne a nakonec zůstane pouze pokřivené pravidlo, které se objevuje ke konci videoklipu: "All animals are equal but some animals are more equal than others" (Všechna zvířata jsou si rovna, ale některá jsou si rovnější). (3An)
Reklama

Every Trick In The Book

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.