Playlisty Kecárna
Reklama

Hip To Be Scared (Feat. Jacoby Shaddix of Pap.. - text, překlad

playlist Playlist
In the wealthiest sections
A killer complexion is often a great alibi
Valentino couture mixed with violence and gore
"Well, I guess I'm a pretty sick guy"
With my beauty routines and a fridge full of spleens
Some might say it's extreme but it's time to say goodbye
V nejbohatších vrstvách
Vražedná pokožka je často nejlepším alibi
Oblečení Valentino smíchané s násilím a krví
„No, tak to jsem asi pěkně “
S mými ranními rutinami krásy a ledničkou plnou ledvin
Někdo by mohl říct, že je to extrém, ale přitom je čas říct sbohem
So to hell with good intentions
So to hell with where I'll go
But the devil makes exceptions
For all American psychos
Tak do pekla s dobrými úmysly
Tak do pekla s tím, kam se dostanu
Ale ďábel dělá výjimky
Pro každé Americké psycho
"Patrick, where are you going?'
"I'm just leaving"
"But why?"
"I have to rеturn some video tapes"
„Kam jdeš, Patricku?“
„Zrovna jsem na odchodu.“
„Ale proč?“
„Musím vrátit nějaké kazety.“
You'll find no еscape once you're captured on tape
I'm aware it's a bit avant-garde
Kept only craving without ever grieving
But wait, let me give you my card
"That's bone"
There is no real me, just a stark entity that cannot be redeemed
So it's time to say goodbye
Nebude pro tebe útěku, jakmile budeš na kazetě
Jsem si vědom toho, že je to trochu avantgardní
Udržoval jsem svou touhu bez známky zármutku
Ale počkej, dovol mi dát ti svou vizitku
„To je kost.“
Není žádné pravé já, jen neúprosná entita, která nemůže být spasena
A tak je čas říct sbohem
So to hell with good intentions
So to hell with where I'll go
But the devil makes exceptions
For all American psychos
Hold my calls
I'll kill them all
So to hell with good intentions
For all American psychos
Tak do pekla s dobrými úmysly
Tak do pekla s tím, kam se dostanu
Ale ďábel dělá výjimky
Pro každé Americké psycho
Vyřiď mé vzkazy
Všechny je zabiju
Tak do pekla s dobrými úmysly
Pro každé Americké psycho
"Do you like Ice Nine Kills?"
"Not really"
"Their early work was a little bit too scene for me but when The Silver Scream came out I think they really came into their own commercially and artistically. The whole album has a refined melodic sensibility that really makes it a cut above the rest"
"Hey Paul"
„Líbí se ti Ice Nine Kills?“
„Ne tak úplně.“
„Jejich začátky na mě byly až příliš své, ale jakmile vyšlo The Silver Scream, myslím, že se opravdu dostali na vrchol, komerčně i umělecky. Celé album má vytříbený, melodický smysl pro cit, díky němuž rozhodně vyčnívá nad ostatními.“
„Hej, Paule.“
"You've reached the offices of?, please leave a message?"
Eric, Hello
As my lawyer, you know I'm psychotic but I've crossed the line
I've killed Rufus, then Mika, Jose with a knife
But I don't think I'm gonna get away with it, this time
„Už jsi v kanceláři? Prosím, vyřídil by jsi pro mě zprávu?“
Erik, Dobrý den
Jako můj právník víte, že jsem psychopat, ale stejně jsem překročil hranici
Zabil jsem Rufuse, potom Mika, Joseho nožem
Ale nemyslím si, že mi to projde, tentokrát určitě ne
To hell with good intentions
To hell is where I'll go
But the devil makes exceptions
For all American psychos
Hold my calls
I'll kill them all
So to hell with good intentions
For all American
American Psychos
Do pekla s dobrými úmysly
Do pekla s tím, kam se dostanu
Ale ďábel dělá výjimky
Pro každé Americké psycho
Vyřiď mé vzkazy
Všechny je zabiju
Tak do pekla s dobrými úmysly
Pro každé Americké
Americké Psycho

Text přidala 3An

Text opravila 3An

Videa přidali LimeCZ, 3An

Překlad přidal Pennywise

Překlad opravil Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama

Zajímavosti o písni

  • Píseň na motivy filmu Americké Psycho z roku 2000. (LimeCZ)
Reklama

The Silver Scream 2: Welcome To Horrorwood (Deluxe Bloodshed Edition)

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.