Playlisty Kecárna
Reklama

Father's Day - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

Go walk away
As the sad drunk that you are now
Dismay- it comes in vein
It's a torture by design
One bloodline
Odejdi
Jako smutný opilec, kterým teď jsi
Zděšení přichází do žíly
Je to záměrné mučení
Jedna pokrevní linie
If I had hands
Hands of a man
I'd carve out all of my convictions
In this path of stone
Kdybych měl ruce
Ruce člověka
Vytesal bych všechna svá přesvědčení
Do této kamenné cesty
Wait and Fall?
(We Fall)
That is the legacy you've instilled in me
Čekat a padnout?
(Padáme)
Tohle je to dědictví, které jsi do mě vštípil
To be pushed and pulled
I swear never again never defend
What you are
Abych byl tlačen a vytažen
Slibuju, že už nikdy nebudu bránit
To čím jsi
I built a city on ashes
To rise above the flames
'cause when timing meant everything
You lit a match and walked away
Stavím z popela město
Abych vstal nad plameny
Protože když načasování znamená všechno
Zapaluješ zápalku a odešel jsi
The perfect breed
Is what lies beneath
An unspeakable seed that is growing inside me
Please!
Just rip it out of me
'cause I said never again never defend
What you are
Dokonalá rasa
Je to co leží po
Nevýslovným semenem, který ze mě roste
Prosím!
Jen to ze mě vytrhni
Protože jsem řekl, že nikdy nebudu bránit
To čím jsi
I built a city on ashes
To rise above the flames
'cause when timing meant everything
You lit a match and walked away
Stavím z popela město
Abych vstal nad plameny
Protože když načasování znamená všechno
Zapaluješ zápalku a odešla jsi
A part of you is a monster, you're not just flesh and bone
Your humanity died when you broke this home
I'LL SEE YOU IN HELL
Jedna tvá část je monstrum, nikdy jsi nebyl jen maso a kost
Tvá lidskost zemřela, když jsi zničil tento domov
UVIDÍME SE V PEKLE
Time will tell us if we can be saved Čas nám poví, jestli můžeme být zachráněni
I search within myself to find a way
To redirect the blame
But in the heart of my father its placed
Hledám v sobě cestu
Abych přesměroval vinu
Ale v srdci mého otce je plno
I built a city on ashes
To rise above the flames
'cause when timing meant everything
You lit a match and walked away
Stavím z popela město
Abych vstal nad plameny
Protože když načasování znamená všechno
Zapaluješ zápalku a odešel jsi
Father you are the failure that I see
You are the monster inside me
Otče, ty jsi selhání, které vidím
Jsi moje vnitřní monstrum

Text přidal Azazel-Andel

Video přidal Azazel-Andel

Překlad přidal DevilDan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

The Predator - EP

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.