Kecárna Playlisty
Reklama

Enjoy Your Slay (Live From The Overlook Hotel.. - text, překlad

playlist Playlist
Plagued by the past and down a badly beaten path
Lies a place, one of a kind
Cursed by a blinding light that no one can outshine
Zamořen minulostí a směrem dolů špatně prošlapanou cestou
Leží místo, jediné svého druhu
Prokleté oslepujícím světlem, které nikdo nemůže zažehnout
A mess of a man, his fate unknown
One drink away from a broken home
He can’t give up but can’t go on like this
A five year old longs to be free
From visions he can’t help but see
And a mother who can’t understand
Chaos člověka, jeho osud je neznámý
Jeden drink od rozbitého domova
Nemůže se vzdát, ale nemůže takhle pokračovat
Pět let touží být volný
Od vizí, od kterých si nemůže pomoct
A matky která neumí chápat
That the writing on my walls will tell you how it’s gonna be
Oh can’t you see that you’re just rats within my halls
To hell with hospitality (and we all scream):
Tohle psaní na zdi ti poví, jak bude
Oh, nevidíš, že jste krysy v mých halách
K čertu s pohostinností (a všichni křičíme)
Welcome to your last resort don’t Overlook the past
If you need help finding piece of mind don’t hesitate to axe
They can see the vacancy so say goodbye to sanity
We’re here to help you on your way
Thank you very much enjoy your slay
Vítejte ve svém posledním útočišti, nezapomeňte na minulost
Pokud potřebuješ pomoc s hledáním kousků mysli, neváhej sekat
Vidí volné místo, takže řekni sbohem zdravému rozumu
Jsme tu, abychom ti pomohli na tvé cestě
Díky ti za užití si tvého vraždění
Face down in the lap luxury
Fuck the comforts of reality
Turn the page, disengage and destroy
All work and no play makes Jack a dull boy
I’m not gonna hurt you
I’m just gonna bash your fucking brains in
Tváří dolů v luxusním kole
Ser na pohodlí reality
Otoč stránku, vytrhni ji a znič
Všechna práce a si nedělej srandičky z nudného chlapce
Hodlám tě zranit
Prostě praštím vaše zkurvené mozky
Now the fun has just begun
And one by one your wife and son
Hang in the web you’ve spun as family ties come undone
REDRUM!
The writing on my walls will tell you how it’s gonna be
So follow me
Cross out the words “do not disturb”
On the doors of depravity (and we all scream):
Teď začala zábava
A jeden po druhém, tvá žena a syn
Visí na síti, kterou jsi otáčel, když se rodinné vazby vracely
REDRUM (MURDER - VRAŽDA)
Tohle psaní na zdi ti poví, jak bude
Tak mě následuj
Překroč ta slova "nerušit"
Na dveřích zkaženosti (a všichni křičíme):
Welcome to your last resort don’t Overlook the past
If you need help finding piece of mind don’t hesitate to axe
They can see the vacancy so say goodbye to sanity
We’re here to help you on your way
Thank you very much enjoy your slay
Vítejte ve svém posledním útočišti, nezapomeňte na minulost
Pokud potřebuješ pomoc s hledáním kousků mysli, neváhej sekat
Vidí volné místo, takže řekni sbohem zdravému rozumu
Jsme tu, abychom ti pomohli na tvé cestě
Díky ti za užití si tvého vraždění
An Identical scream from 217
Slashes to ashes
Dust to dust
Hey Danny…COME PLAY WITH US
Identický křik z 217
Bičuje popel
Prach k prachu
Hey, Danny ...POJĎ SI S NÁMA HRÁT
Come drain or shine
I’ll hit your whole bloodline
Spencer: Shall we tell Old Jack what he’s won?
Sam: A chopping spree
Around the family tree
Where you can hang once
All work is done
Pojď čerpat nebo zářit
Zasáhnu celou tvou pokrevní linii
Spencer: Řekneme Starému Jackovi, že vyhrál?
Sam: Rozvolněný flám
Kolem rodinného stromu
Kde můžeš jednou viset
Práce je hotova
The writing on my walls will tell you how it’s gonna be
Oh can’t you see (that we all scream):
Tohle psaní na zdi ti poví, jak bude
Oh nevidíš (že všichni křičíme)
Welcome to your last resort don’t Overlook the past
If you need help finding piece of mind don’t hesitate to axe
They can see the vacancy so say goodbye to sanity
We’re here to help you on your way
Thank you very much, and please do keep in touch
Vítejte ve svém posledním útočišti, nezapomeňte na minulost
Pokud potřebuješ pomoc s hledáním kousků mysli, neváhej sekat
Vidí volné místo, takže řekni sbohem zdravému rozumu
Jsme tu, abychom ti pomohli na tvé cestě
Díky ti a prosím, zůstaň na telefonu
ENJOY YOUR SLAY! UŽIJ SI SVÉ VRAŽDĚNÍ!

Text přidal Pennywise

Videa přidal Pennywise

Překlad přidal Pennywise

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Undead & Unplugged: Live From The Overlook Hotel

Reklama

Ice Nine Kills texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.