Playlisty Kecárna
Reklama

Its Always Better - text, překlad

playlist Playlist
Well it's 4 AM and it seems to me
Tonight's not going down in history
But I'll tell you something honey
It's always better when I'm with you
No je to 4 AM a zdá se mi,
Dnes večer to nebude v historii
Ale řeknu vám něco medu
Je to vždycky lepší, když jsem s tebou
The glitz and glamour and all the fame
All the big stars trying to make a name
And I'll tell you something else
It's always better when I'm with you
Pozlátko a půvab a všechna sláva
Všechny velké hvězdy se snaží udělat si jméno
A řeknu vám něco jiného
Je to vždycky lepší, když jsem s tebou
It's always better when I'm with you
It's always better when I'm with you
It's always better when I'm with you
Je to vždycky lepší, když jsem s tebou
Je to vždycky lepší, když jsem s tebou
Je to vždycky lepší, když jsem s tebou
Tonight I just don't want to say goodbye to you
I just don't want to say it's over to get me through
Tonight, tonight, tonight you're part of me
Dnes večer jsem se prostě nechtěl rozloučit se vám
Já jen nechci říct, že je více než se dostat mě
Dnes večer, dnes večer, dnes večer jsi část mého já
Well call the records and stop the press
And did I tell you that I'm impressed with your
Beautiful smile and your plastic dress
But I've got a girl for me at home
No call záznamy a zastavení tisku
A řekl jsem vám, že jsem ohromen s vaší
Krásný úsměv a vaše plastové šaty
Ale já mám dívku pro mě doma
The kids are hanging out in Leicester Square
Looking at me like I even care
But I'll tell you something else
It's always better when I'm with you
Děti visí v Leicester Square
Při pohledu na mě, jako bych ani péči
Ale řeknu vám něco jiného
Je to vždycky lepší, když jsem s tebou
It's always better when I'm with you
It's always better when I'm with you
It's always better when I'm with you
Je to vždycky lepší, když jsem s tebou
Je to vždycky lepší, když jsem s tebou
Je to vždycky lepší, když jsem s tebou
Tonight I just don't want to say goodbye to you
I just don't want to say it's over to get me through tonight
Dnes večer jsem se prostě nechtěl rozloučit se vám
Já jen nechci říct, že je více než se mi přes noc
Tonight I just don't want to say goodbye to you
I just don't want to say it's over to get me through
Tonight, tonight, tonight you're part of me
Dnes večer jsem se prostě nechtěl rozloučit se vám
Já jen nechci říct, že je více než se dostat mě
Dnes večer, dnes večer, dnes večer jsi část mého já
Tonight I just don't want to say goodbye to you
I just don't want to say it's over to get me through tonight
Dnes večer jsem se prostě nechtěl rozloučit se vám
Já jen nechci říct, že je více než se mi přes noc
Tonight I just don't want to say goodbye to you
I just don't want to say it's over to get me through
Tonight, tonight, tonight you're part of me
Dnes večer jsem se prostě nechtěl rozloučit se vám
Já jen nechci říct, že je více než se dostat mě
Dnes večer, dnes večer, dnes večer jsi část mého já
Tonight you're part of me
Tonight you're part of
You're part of me
Dnes v noci jsi část mého já
Dnes večer jste součástí
Jsi součástí mě

Text přidal JWC

Video přidal JWC

Překlad přidala Anairda

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Embrace the Curse

Reklama

I Hate Kate texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.