Kecárna Playlisty
Reklama

Demons - text, překlad

playlist Playlist
No one can save me from
My demons they're all around me, and they don't come from hell
Every single one of them reminds me of myself.
Nikdo mě nemůže zachránit před
mými démony, jsou všude kolem mě a nepocházejí
z pekla.
Každý z nich mi připomíná mě.
The strongest are seared with scars
Through their suffering,
They find out who they are
Ti nejsilnější jsou spáleni jizvami.
Skrz svá utrpení
našli své já.
Some may say I've lost my faith,
I just got up off my knees
Stopped staring into the sky
And started looking inside of me.
Někdo může říct, že jsem ztratil víru,
Právě jsem se zvedl z kolenou,
přestal zírat na oblohu
a začal nahlížet do svého nitra.
I am not governed by anything but my consciousness.
Bring forth from within, I am the only one who can save me from
Neřídí mě nic, jen mé vědomí.
Přichází zevnitř,
Jsem jediný, kdo mě může zachránit před
My demons, they're all around me, they don't come from hell
Every single one of them reminds me of myself.
Mými démony, jsou všude kolem mě a nepocházejí
z pekla.
Každý z nich mi připomíná mě.
We think about thinking
And feel about feeling
Plaguing ourselves with perpetual anxiety
Přemýšlíme o přemýšlení
A cítíme pocity
Trápíme se s trvalou úzkostí
We live our lives acting
Instead of just being.
Egos rule our masked society
Žijeme své životy činy
Místo toho, abychom prostě byli.
Ega ovládají naší společnost v maskách
Think about thinking
Feel about feeling
Live our lives acting
Instead of just being
Přemýšlíme o přemýšlení
A cítíme pocity
Žijeme své životy činy
Místo toho, abychom prostě byli.
Sovereign and independent
We've lost our innocence
Suverénní a nezávislí,
Ztrácíme svou nevinnost
So we waste our lives,
Waiting for someone to save us from
Tak plýtváme svými životy,
Čekajíc na někoho, kdo nás zachrání před
Our demons they are all around us, and they don't come from hell
Every single one of them reminds us of ourselves.
Našimi démony, jsou všude kolem nás a nepocházejí
z pekla.
Každý z nich nám připomíná nás.
We can't set ourselves free, by fighting them away
We turn inward, and our perception will change.
Nemůžeme se osvobodit tím, že s nimi budeme bojovat
Obrátíme se dovnitř a naše vnímání se změní.

Text přidala DontAskMe

Video přidal LimeCZ

Překlad přidala DontAskMe

Překlad opravila DontAskMe

Je zde něco špatně?
Reklama

Resist (EP)

Reklama

Hundredth texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.