Playlisty Kecárna
Reklama

One Man in My Heart - text, překlad

playlist Playlist
When you ask me do I mean it?
You have to know
You are the only one
You ask me if it is forever
How can I show?
There's no comparison
Když se mě zeptáš, na co myslím?
Musíš vědět, že
Jsi jediný
Ptáš se mě, jestli je to navždy
Jak to mohu ukázat?
Není srovnání
Beyond your doubt
Beyond devout
Beyond the stars tonight
Za tvými pochybnostmi
Za tvou oddaností
Za hvězdami dnes v noci
One man in my heart
One man in my head
Oo la la la oo la la la
One man in my home
One man in my bed
Oo la la la oo la la la
Jeden muž v mém srdci
Jeden muž v mé hlavě
Oo la la la la la la oo
Jeden muž v mém domě
Jeden muž v mé posteli
Oo la la la la la la oo
My faith is stronger than existence
Longer than time
More fiery than the sun
Within a universe exploding
Though we are mist
Among oblivion
Moje víra je silnější než existence
Delší než čas
Více ohnivá než slunce
Do vesmíru explodující
I když jsme mlha
mezi zapomněním
Or should I lie?
So you can cry
In your sleep tonight
Nebo bych měl lhát?
Takže můžeš plakat
Zatímco budeš spát dnes v noci
Your clumsy grace
I love your face
And when we meet
Oo oo oo la la la
Your kiss so sweet
The things we choose
(The things we choose)
The life we use
(The life we use)
The things you say
(All the things you say)
The need to stay
(And the need to stay)
Tvůj těžkopádný půvab
Miluji tvou tvář
A když se setkáme
Oo oo oo la la la
Tvůj polibek tak sladký
Věci, které zvolíme
(Věci, které zvolíme)
Život, který žijeme
(Život, který žijeme)
Věci, které říkaš
(Všechny věci, které říkáš)
Potřeba zůstat
(A potřeba zůstat)
One man in my heart
One man in my head
Oo la la la oo la la la
One man in my heart
One man in my house
One man in my bed
Oo la la la oo la la la
I've got one man one man
One man in my...
Jeden muž v mém srdci
Jeden muž v mé hlavě
Oo la la la la la la oo
Jeden muž v mém srdci
Jeden muž v mém domě
Jeden muž v mé posteli
Oo la la la la la la oo
Mám jednoho muže jednoho muže
Jeden muž v mém ...

Text přidal zeroflag

Videa přidal zeroflag

Překlad přidala juliiisek

Překlad opravil Pospa

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Octopus

Reklama

Human League texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.