Playlisty Kecárna
Reklama

Flawless victory - text, překlad

Ukaž píseň na Facebook

There’s a demon deep inside me And there’s no way I can hide him Look inside and see
He is part of me
And I’m climbing
And I’m falling
But I’m crawling
Back up on my feet
Cause energy is what’s driving me
Hluboko ve mně je démon A není možné ho skrýt Podívej se dovnitř a podívej se
Je mojí součástí
A lezu
A já padám
Ale plazím se
Zpátky na nohy
Protože energie mě vede
No matter what I will strive
until the day that I die
Unleash the chains and break free into eternity
It’s ridiculous they say But so critical to me To embrace the pain
Bez ohledu na to, o co se budu snažit
až do dne, kdy zemřu
Uvolněte řetězy a vymaňte se z věčnosti
Je směšné říkat, ale je pro mě tak důležité přijmout bolest
Come on bring it on
I fly away
So high and stay
Above the clouds
My destiny
Is flawless victory (2x Unleash the demon inside me)
Breaking through the walls Step by step
Up to the top
And never rest
I was blind but now I see (Unleash the demon inside me) So clearly
No tak, přiveď to
Odletím pryč
Tak vysoko a zůstaň
Nad mraky
Můj osud
Je bezchybné vítězství (2x rozpoutat démona ve mně)
Prolomení zdí krok za krokem
Až na vrchol
A nikdy neodpočívej
Byl jsem slepý, ale teď vidím (Uvolněte démona ve mně) Tak jasně
Sometimes the world is coming at me Like it’s trying to attack me
I know exactly how to stand my ground
I learned to fight Learned to survive To take a punch
But to get up Never to stop No matter what (No matter what)
Někdy na mě svět přichází, jako by se na mě pokoušel zaútočit
Vím přesně, jak obstát
Naučil jsem se bojovat Naučil jsem se přežít
Ale vstát Nikdy nepřestat Bez ohledu na to (Bez ohledu na to)
No matter what I will strive
until the day that I die
Unleash the chains and break free into eternity
It’s ridiculous they say But so critical to me To embrace the pain
Bez ohledu na to, o co se budu snažit
až do dne, kdy zemřu
Uvolněte řetězy a vymaňte se z věčnosti
Je směšné říkat, ale je pro mě tak důležité přijmout bolest
Come on bring it on
I fly away
So high and stay
Above the clouds
My destiny
Is flawless victory (2x Unleash the demon inside me)
Breaking through the walls Step by step
Up to the top
And never rest
I was blind but now I see (2x Unleash the demon inside me)
No tak, přiveď to
Odletím pryč
Tak vysoko a zůstaň
Nad mraky
Můj osud
Je bezchybné vítězství (2x rozpoutat démona ve mně)
Prolomení zdí krok za krokem
Až na vrchol
A nikdy neodpočívej
Byl jsem slepý, ale teď vidím (2x rozpoutat démona ve mně)
Unleash the demons inside of me Breaking the boundaries so I’ll be free I once was blind but now I see
That I’m my only enemy
Uvolněte uvnitř mě démony Prolomení hranic, abych byl volný, kdysi jsem byl slepý, ale teď vidím
Že jsem můj jediný nepřítel
2x
I was blind but now I see I’m my only enemy
One day I’ll break free Flawless victory
2x
Byl jsem slepý, ale teď vidím, že jsem můj jediný nepřítel
Jednoho dne osvobodím Bezchybné vítězství

Text přidala KimParker

Text opravila KimParker

Video přidala KimParker

Překlad přidala KimParker

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.