Kecárna Playlisty

Thank you - text, překlad

playlist Playlist karaoke Karaoke
Yeah...
Girl, your special, you're my baby
You don't understand the things you do (to me)
If I lost you, I'd go crazy (crazy)
Girl, I feel you flowing in my vains (to me)
Yeah...
Děvče, jsi zvláštní, jsi moje baby
Nechápeš, co děláš (pro mě)
Kdybych tě ztratil, zbláznil bych se (zbláznil)
Děvče, cítím, jak teče v mých žilách
You're all, that I need, baby
Any plane to see, that you were made for me (I know it)
You have give me true love
I'll never let it go
Jsi všechno, co potřebuji, baby
Jakékoliv letadlo, aby vidělo, že jsi pro mě byla vyrobena (vím to)
Dala jsi mi pravou lásku
Nikdy bych tě neopustil

R:
Take my hand, hold me tight
Girl, I know you feel the love is deep inside
I'll be there, yeah, day and night
Type of boy to show you love and treat you right

R:
Vezmi mě za ruku, pevně drž
Děvče, vím, že cítíš, že láska je hluboko uvnitř
Budu tam, jo, ve dne a v noci
Typ chlapce, který ti ukáže lásku a správně s tebou zachází
Be my girl, I'll be your saviour
You're my queen you wear the crown, yeah
I don't wanna be a player
I wanna be your boy right now, yeah
Buď moje holka, budu tvým spasitelem
Jsi moje královna, nosíš korunu, yeah
Nechci být hráč
Chci být tvůj kluk právě teď, yeah
I wanna thank you
I wanna thank you
I wanna thank you
For being you
For being you
Chci ti poděkovat
Chci ti poděkovat
Chci ti poděkovat
Za to, že jsi
Za to, že jsi
I wanna thank you
I wanna thank you
I wanna thank you
For being you
For being you
Chci ti poděkovat
Chci ti poděkovat
Chci ti poděkovat
Za to, že jsi
Za to, že jsi

I need you in my life, baby
Girl I'm positive it's just the fun and take a rollerscoaster ride
You make me wanna dance all night
It's perfect, I'm certain
Your the person for me

Potřebuju tě v mém životě, baby
Děvče, jsem pozitivní
Je to jen zábava a vezměme jízdu na horských kolech
Chtěla jsi, abych chtěl tančit celou noc
Je to dokonalé, jsem si jist
Tvůj člověk pro mě

R:
Take my hand (take my hand), hold me tight (hold me tight)
Girl, I know you feel the love is deep inside (inside)
I'll be there, yeah, day and night
Type of boy to show you love and treat you right

R:
Vezmi mě za ruku (vezmi mě za ruku), pevně drž (pevně drž)
Děvče, vím, že cítíš, že láska je hluboko uvnitř (uvnitř)
Budu tam, jo, ve dne a v noci
Typ chlapce, který ti ukáže lásku a správně s tebou zachází
Be my girl, I'll be your saviour
You're my queen you wear the crown, yeah
I don't wanna be a player
I wanna be your boy right now, yeah
Buď moje holka, budu tvým spasitelem
Jsi moje královna, nosíš korunu, yeah
Nechci být hráč
Chci být tvůj kluk právě teď, yeah
I wanna thank you
I wanna thank you
I wanna thank you
For being you
For being you
Chci ti poděkovat
Chci ti poděkovat
Chci ti poděkovat
Za to, že jsi
Za to, že jsi
I wanna thank you
I wanna thank you
I wanna thank you
For being you
For being you
Chci ti poděkovat
Chci ti poděkovat
Chci ti poděkovat
Za to, že jsi
Za to, že jsi

I thought I'd given up on love
And I'd fallen to my knees
But then I realize were so special
When it comes to you and me...
I wanna thank you for the perfect love and oportunity

Myslel jsem, že jsem se vzdal lásky
A padl jsem na kolena
Ale pak jsem si uvědomil, že jsou tak zvláštní
Pokud jde o tebe a mne...
Chci ti poděkovat za dokonalou lásku a příležitost
Be my girl I'll be your saviour (yeah)
Your my queen you wear the crown, yeah (my queen)
I don't wanna be a player (yo, my queen, yeah 2x)
I wanna be your boy right now, yeah
Buď moje holka, budu tvým spasitelem (yeah)
Jsi moje královna, nosíš korunu, yeah (moje královna).
Nechci být hráč (jo, moje královna 2x)
Chci být tvůj kluk právě teď, yeah
I wanna thank you
I wanna thank you
I wanna thank you
For being you
For being you
Chci ti poděkovat
Chci ti poděkovat
Chci ti poděkovat
Za to, že jsi
Za to, že jsi
I wanna thank you
I wanna thank you
I wanna thank you
For being you
For being you
Chci ti poděkovat
Chci ti poděkovat
Chci ti poděkovat
Za to, že jsi
Za to, že jsi

Text přidala JackieDx

Text opravila JackieDx

Videa přidala JackieDx

Překlad přidala JackieDx

Překlad opravila JackieDx


Nezařazené v albu

HRVY texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.