Playlisty Kecárna
Reklama

Sweet September - text, překlad

playlist Playlist
When I close my eyes you're all around
And I'm lost in time but what can I do
It's true that all I see is you
I've got to be wrong
But I can't, I can't stop dreaming
Když zavřu oči, jsi všude kolem
A já jsem ztracený v čase, ale co můžu dělat
Je pravda, že vše, co vidím, jsi ty
Musím se mýlit
Ale nedokážu, nedokážu přestat snít
When I close my eyes I feel your touch
I'm lost in your arms forever
You're by my side I'm in a rush
I'm back in the sweet september
Když zavřu oči, cítím tvůj dotek
Jsem navždy ztracený v tvém náručí
Ty jsi po mém boku, spěchám
Jsem zpět ve sladkém září
You're mine again
It never ends
It never ends
Jsi znovu moje
Nikdy to neskončí
Nikdy to neskončí
When I lay me down to fall asleep
I can hear the sound of silent goodbyes
As we tried and the leaves fall from the sky
Like you and I
But I, I keep on living
Když si lehnu, abych usnul
Slyším zvuk tichých loučení
Jak jsme se snažili a listy padaly z oblohy
Jako ty a já
Ale já, já pořád žiju
When I close my eyes I feel your touch
I'm lost in your arms forever
You're by my side I'm in a rush
I'm back in the sweet september
Když zavřu oči, cítím tvůj dotek
Jsem navždy ztracený v tvém náručí
Ty jsi po mém boku, spěchám
Jsem zpět ve sladkém září
You're mine again
It never ends
It's only you would do, yeah
And what I wouldn't do
To get close to you
Jsi znovu moje
Nikdy to neskončí
K tomu bys stačila jen ty, jo
A co bych já neudělal pro to,
Abych se dostal blízko k tobě
Yeah, I'd walk through fire
And I'd break down walls
For your hearts desire
And I'd sell my soul
And I'd risk everything
And I'd take any time left
For just one more moment with you
Jo, prošel bych ohněm
A zbořil bych zdi
Pro tvé srdce toužící
A prodal bych svou duši
A riskoval bych všechno
A sebral bych jakýkoliv zbývající čas
Jen pro ještě jednu chvíli s tebou
When I close my eyes I feel your touch
I'm lost in your arms forever
You're by my side I'm in a rush
I'm back in the sweet september
Když zavřu oči, cítím tvůj dotek
Jsem navždy ztracený v tvém náručí
Ty jsi po mém boku, spěchám
Jsem zpět ve sladkém září
You're mine again
It never ends
And I can still pretend
Jsi znovu moje
Nikdy to neskončí
A já můžu pořád předstírat

Text přidala EmJen

Překlad přidala EmJen

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Cartesian Dreams

Reklama

House Of Lords texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.