Playlisty Kecárna
Reklama

Remember My Name - text, překlad

playlist Playlist
I heard it on the radio
Somebody reaching out tonight
Another soul that never sleeps
Until the shadows touch the morning lights
Slyšel jsem to v rádiu
Někdo přetáhl dnešní noc
Další duše, co nikdy nespí
Dokud se stíny nedotknou ranního světla
I know you well
I've been holding on
Weak and strong
But right or wrong
Znám tě dobře
Měl jsem strpení
Slabé a silné
Ale správné či špatné
I had to call your number
I had to know for sure
Wow oh
Musel jsem vytočit tvoje číslo
Musel jsem se ujistit
Ou ach
Do you really wanna fall in love
Take the chance again
Do you feel inside
The fire never dies
And it burns till the end
Opravdu se chceš zamilovat?
Znovu to risknout?
Cítíš uvnitř
Oheň, co nikdy neumírá
A hoří až do konce?
Do you really wanna give enough
Talk all night
Make love in the rain
If you really do
All I ask of you
Remember my name
Remember my name
Opravdu chceš dostatečně dávat?
Povídat si celou noc
Milovat se v dešti?
Pokud opravdu chceš
Vše, co po tobě žádám, je
Pamatuj si mé jméno
Pamatuj si mé jméno
The moment that we said hello
I could almost see your face
Two voices on the midnight phone
With nothing but time to fill the space
V okamžiku, kdy jsme si řekli ahoj
Téměř jsem viděl tvou tvář
Dva hlasy v půlnočním telefonu
S ničím kromě času, aby vyplnily prostor
I know you well
I've been holding tight
Day and night
Wrong or right
Znám tě dobře
Pevně jsem se držel
Den a noc
Špatně či správně
I had to call your number
I had to know for sure
Wow oh
Musel jsem vytočit tvoje číslo
Musel jsem se ujistit
Ou ach
Do you really wanna fall in love
Take the chance again
Do you feel inside
The fire never dies
And it burns till the end
Opravdu se chceš zamilovat?
Znovu to risknout?
Cítíš uvnitř
Oheň, co nikdy neumírá
A hoří až do konce?
Do you really wanna give enough
Talk all night
Make love in the rain
If you really do
All I ask of you
Remember my name
Remember my name
Opravdu chceš dostatečně dávat?
Povídat si celou noc
Milovat se v dešti?
Pokud opravdu chceš
Vše, co po tobě žádám, je
Pamatuj si mé jméno
Pamatuj si mé jméno
Do you really wanna give enough
Talk all night
Make love in the rain
If you really do
All I ask of you
Remember my name
Remember my name
Opravdu chceš dostatečně dávat?
Povídat si celou noc
Milovat se v dešti?
Pokud opravdu chceš
Vše, co po tobě žádám, je
Pamatuj si mé jméno
Pamatuj si mé jméno
(Do you really wanna fall in love)
Yeah, yeah
Remember my name
(Do you really wanna give enough)
Do you really, do you really wanna fall
(Do you really wanna fall in love)
Talk all night
Make love in the rain
(Opravdu se chceš zamilovat?)
Jo, jo
Pamatuj si moje jméno
(Opravdu chceš dostatečně dávat?)
Opravdu se, opravdu se chceš zamilovat?
(Opravdu se chceš zamilovat?)
Povídat si celou noc
Milovat se v dešti?
(Do you really wanna give enough)
Do you wanna fall in love
(Do you really wanna fall in love)
Yeah, remember my name
(Do you really wanna give enough)
Remember my name
(Opravdu chceš dostatečně dávat?)
Chceš se zamilovat?
(Opravdu se chceš zamilovat?)
Jo, pamatuj si moje jméno
(Opravdu chceš dostatečně dávat?)
Pamatuj si mé jméno

Text přidala Blair

Text opravila EmJen

Videa přidala EmJen

Překlad přidala EmJen

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Sahara

Reklama

House Of Lords texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.