Playlisty Kecárna
Reklama
playlist Playlist
I think I'm losing you, but I will never regret choosing you
Because I am in love, and for now that will be enough
And the ones around me convince me that I was the only person who was dumb enough to believe that you and I had hope.
But now I know even after you began to let your emotions slow the only reason I stood alone was because I was the only one who knew our love was never going to let go.
Myslím, že Tě ztrácím, ale nikdy nebudu litovat volby Tebe
Protože jsem zamilovaný, a pro teď to bude stačit
A ti okolo mně mně přesvědčují o tom, že já byl ten jediný člověk kdo byl pitomý na tolik, aby věřil, že Ty a já máme naději
Ale teď vím, že i když začneš své emoce zpomalovat, jediný důvod, proč jsem stál sám byl, protože jsem byl jediný kdo věděl že naše láska nikdy neodejde
Everyone wanted me to see that we could not thrive, so gouge out my eyes.
Because if this is reality then I guess I'm not alive,
Because I don't know a life in where I can't make things right.
And when life teaches you to drive and you finally say goodbye
And you won't let me stand by your side
Ill know that though some feelings are hurt, none will have died.
Cause I used to stay up at night and picture myself looking into your eyes
Shouting as you would sigh “how dare you think you can fall asleep with water dripping from the kitchen sink, how dare you think you can fall asleep with all these little leaks in this home we built in our dreams”
Všichni chtěli, abych viděl, že nebudeme prosperovat, tak děsili mé oči.
Protože jestli je tohle realita, pak asi nejsem živý.
Protože nevím o životě, ve kterém nemohu dělat věci správně.
A když Tě život učí jak jet, a ty konečně říkáš sbohem
A Ty mně nenecháš stát po Tvém boku
Já vím, že ačkoli jsou některé pocity zraněné, žádný nezemřel
Protože já jsem zůstaval vzhůru do noci a představoval si sebe, hledícího do Tvých očí
Křičíš, jako by jsi vzdychla: "Jak se opovažuješ usínat za zvuku vody kapající z kuchyňského dřezu, jak se opovažuješ usínat s těmito malými skulinami v domě, který jsme postavili v našich snech?"
A picture is worth a thousand words or whatever people say to me.
It's hard to believe when your mind is lost and in need,
And all you can picture is a memory inside of someone else's sheets.
A prayer that nothing will keep,
A hope that light will seek before the dark sinks too deep.
Or at least the sinking feeling inside of me will decrease when the release of perceived dreams burn in the flame of feeling free.
So feel free to be free if that's what you need.
Obrázek stojí tisíc slov, nebo cokoliv co mi lidé říkají
Je těžké věřit, když je Tvá mysl ztracená a v nouzi,
a všechno, co si můžeš představovat je vzpomínka uvnitř něčího povlečení.
Modlitba, která nikdy nebude vyplněna,
naděje, kterou světla schová, než se temnota potopí příliš hluboko.
A nebo alespoň ten topící se pocit uvnitř mě bude klesat, dokud uvolnění vnímaných snů shoří v plameni pocitu svobody.
Tak se ciť svobodně, jestli je to to, co potřebuješ.
And if someday you feel alone and everything caves in when you try to breathe,
Know that you are not alone as far as I can see,
Because you were everything to me.
Through this I have realized that if I were God we would have all just died,
Because darling you were mine and now I feel so dead inside,
And what good am I if all I can create is a projection of my own mind.
A dream of finding time to remind you that I'm still here and I'm not fine.
And darling if you're going to leave just remember who you are,
And do what you can to remember me.
A jestli se někdy budeš cítit osamělá a všechno bude jiskřit, když se pokusíš nadechnout,
věz, že nejsi sama, tam kde dohlédnu,
protože jsi byla mým vším.
Přesto jsem si uvědomil, že kdybych byl Bohem, my bychom všichni prostě zemřeli,
protože zlato, byla jsi má, a teď se cítím uvnitř tak mrtvě.
A jak dobrý jsem, když všechno co dokážu stvořit je projekce mé vlastní mysli.
Sen o nalezení času, aby Ti připomněl, že já jsem stále tady a že nejsem v pohodě.
A miláčku, jestli odejdeš, tak si pamatuj kdo jsi,
a dělej co můžeš, aby sis pamatovala mně.
Maybe someday we can talk about our past and we can talk about the weather.
Whenever you leave I don't care what I'm remembered for,
I just want to be remembered.
Because even if I failed you at least I tried,
And maybe our lives don't add up now but someday our graves will look the same when we both die.
And if I had a chance I'd give you one last kiss and I'd bite down on your lip
And I'd try to puncture it so you'll never forget that time,
But you'll always regret.
And darling I know sometimes life will take a turn for the worst,
And sometimes life will even hurt.
And I know some days, some days you'll be afraid of the lessons you'll have to learn
And some days you'll even feel burned,
And I want to let you know that I want to love you through them.
Možná jednou budeme moct mluvit o naší minulosti,
a budeme moct mluvit o počasí.
Kdykoliv odejdeš, bude mi jedno pro co jsem zapamatován.
Prostě chci být jen zapamatován.
Protože i když jsem zklamal, aspoň jsem se pokusil,
a možná, že se naše životy teď nesčítají, ale jednoho dne naše hroby budou vypadat stejně, až oba zemřeme.
A kdybych měl šanci, naposledy bych Tě políbil a skousnul Tvůj ret,
a pokusil bych se ho prokousnout abys na to nikdy nezapomněla,
Ale vždycky budeš litovat.
A lásko, vím, že občas se život obrátí v to nejhorší,
a občas Tě život také zraní.
A vím, že občas, občas se budeš bát Tvých lekcí, které Ti budou muset být uděleny. A občas se budeš cítit popáleně, a chci Ti dát vědět, že Tě chci milovat i přesto.
But I always get what I deserve. Ale vždycky dostanu, co si zasloužím.

Text přidala palmemiriam

Video přidala palmemiriam

Překlad přidala MayadereChan

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

I'm Almost Happy Here, But I Never Feel At Home

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.