Kecárna Playlisty
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

English Civil War - text, překlad

playlist

We are the Roundheads, we don't want kings no more,
That's why we started, the English civil war.
People say we're not fun, but we disagree,
Especially when explaining, parliamentary democracy.
We are particularly excited by the noticens of jurisprudence ...

That's enough dullness, we're the calvaier crew,
Supporting King Charles, and everything that he'll do.
Puritians bore us, it's really a crime,
When your parliamentary buisness, cuts our parting time.

Roundheads, soundheads, keep the music down heads,
Rules and regulations led, dull but fair.
Calvariers three cheers, wackier head gears,
We live to boogie with our peers. Unfair? Don't care !

I am the king, i can do what i'd like,
Start up a war, or a big tax hike.
Got a french wife, she's a catholic.

O Lord !
Really king Charles, we're not quite sure !

Insolence! Is that how you talk to the crown,
I am the king, I'll just close parliament down.

I'll think you find, that's in need of due process.
Here's what we say to that, now clear up this mess !

Roundheads , soundheads, witches should be drowned heads,
Don't believe in crowned heads, parliament's our thing.
Calvaliers three cheers, your superiours,
We're all toffs who cry 'Here, Here' and 'God Save The King'.

Fight ! Fight ! Fight ! Fight ! Fight ! Fight ! Fight ! Fight !

Calvariers ! Roundheads ! The English Civil War !
(Why is it called 'civil'? May I kill you please? Sure !)

Love civil wars, to be fought on this land,
If I get to power, christmas will be banned.
No chance Cromwell, vitory will be mine,
you'll never pass a ban on mince pies and mulled wine.

That's what you think, just wait 'til you're caught,
I also scrap theatre, music and sport.
Your pathetic war will finish, even before it's begun,
We've taken Charles prisoner, the round heads have won !
Oh !

Victory three cheers, cavaliers in tears,
No power for years, I'm the leader of the pack !
Charles head round head, hurrah now the king's dead,
Sins binned instead a righteous track.
But we'll be back !

Text přidal kamilos

Video přidal DevilDan

Jsme kulaté hlavy, už nechceme krále,
Proto jsme začali, anglickou občanskou válku.
Lidé říkají, že nejsme zábavní, ale nesouhlasíme,
Zvláště při vysvětlování parlamentní demokracie.
Jsme obzvlášť nadšeni známkami jurisprudence ...

To je dost otupělost, jsme posádka,
Podporuje krále Charlese a vše, co udělá.
Puritiané nás nudili, je to opravdu zločin,
Když vaše parlamentní budova zkracuje čas našeho rozloučení.
Kulaté hlavy, zvuková tlačítka, hudbu dolů,
Pravidla a předpisy vedly, nudné, ale spravedlivé.
Calvariers tři na zdraví, wackier hlavu kola,
Žijeme spolu s našimi vrstevníky. Nespravedlivé? Je to jedno!


Já jsem král, mohu udělat to, co bych chtěl,
Začněte válku nebo velkou daňovou túru.
Mám francouzskou ženu, je katolická.
Ó pane !
Opravdu král Charles, nejsme si jisti!
Drzost! To je to, jak mluvíte s korunou,
Já jsem král, prostě zavřu parlament.
Myslím, že zjistíte, že to vyžaduje řádný proces.
Tady je to, co říkáme, a teď vyčistěte tento nepořádek!
Kulaté hlavy, zvukové hlavy, čarodějnice by měly být utopené ,
Nevěří v korunované hlavy, parlament je naše věc.
Calvaliers tři na zdraví, vaše nadřízené,
Jsme všichni toffs, kteří křičí "tady, tady" a "Bůh zachrání krále".
Prát se ! Prát se ! Prát se ! Prát se ! Prát se ! Prát se ! Prát se ! Prát se !
Calvariers! Kulaté hlavy! Anglická občanská válka!
(Proč se říká "občanská"? Mohu vás zabít? Jasně)
Milujte občanské války, které se budou bojovat v této zemi,
Pokud se dostanu k moci, budou vánoce zakázány.
Žádná šance Cromwell, vítězství bude moje,
nikdy se neprojeví zákaz mléčných koláčů a svařeného vína.
To je to, co si myslíte, počkejte, dokud nebudete chyceni,
Divize, hudbu a sport také zbavuji.
Vaše ubohé války skončí, ještě před tím, než začne,
Vzali jsme si vězně Karla, kulaté hlavy vyhráli!
Ach !
Vítězství tři na zdraví, kavalíři v slzách,
Žádná síla po léta, já jsem vůdce balíčku!
Charles se otočil hlavou, hulal teď král mrtvý,
Hříchy se nashromáždily spravedlivou stopou.
Ale my se vrátíme!

Překlad přidala Anniewjjejr


Savage Songs

Horrible Histories texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.