Playlisty Kecárna
Reklama

Washed Away - text, překlad

playlist Playlist
Have you seen him walking? Have you seen him trying hard to breathe? There's nothing left to lose, when you've lost truth. This road is worn with thousands of my own footsteps. I'm torn between the light and the dark, my eyes can see no more.Viděla jsi ho chodit? Viděla jsi ho jak se těžce snaží dýchat? Není co ztratit když jsi ztratil pravdu. Tato cesta nosí tisíce mých vlastních stop. Jsem roztrhaný mezi světlem a tmou, moje oči nemohou vidět nic víc.
Stop, you're moving farther and farther away from the path that brought you here. I've been watching you fall into the dark, but this isn't the end. Zastav se pohybuješ se dál a dál od cesty, kterou jsem tě přivedl.
Díval jsem se jak upadáš do temnoty, ale tohle není konec.
When will you stop to realize that this world is limitless? 'Cause you're far too strong, and this love won't stop. So tell me why won't you be there, why would you take this away? This bond is too strong to break. Když zastavíš uvědomíš si že je tento svět neomezený? Protože jsi příliš silná, a tato láska se nezastaví. Tak mi pověz proč by jsi tu nechtěla být, proč by jsi to tak chtěla vzít pryč? ? Tento vztah je příliš silný než aby se zničil.
Breathe for me one last time, let me know you're alive. My eyes can see no more, my heart can beat no more. Dýchej pro mě naposled. dej mi vědět že jsi naživu.
Moje oči nemohou vidět nic víc, moje srdce nemůže víc bít.
Why won't you be there, why would you take this away? you're crawling out of sight. This bond is too strong to break. Proč by jsi tu nechtěla být, proč by jsi to tak chtěla vzít pryč? budeš se plazit z dohledu. Tento vztah je příliš silný než aby se zničil.
I will never stop fighting. I will bring you back. This journey is my own. Nikdy nepřestanu bojovat. Vezmu tě zpět.
Tohle je moje vlastní cesta.
I've been watching you fall into the dark. Díval jsem se jak upadáš do temnoty.

Text přidal SmallZer0

Video přidal SmallZer0

Překlad přidal Ljoko

Překlad opravil Ljoko

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Nezařazené v albu

Reklama

Horizons texty

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.