Playlisty Akce
Reklama

Ill Mind Of Hopsin 6 - text, překlad

playlist Playlist

Ukaž píseň na Facebook

[Verse 1: Hopsin]
I remember the first time you overdosed
A fucking overload on meth, paramedics saved your ass
You was close to ghost
You never did know which road to go
It’s like you road the boat and sailed away and hoped to hit the golden coast
But you sank like the Titanic, the incident left your life damaged
And that’s when I panicked, you thought you had it locked
Well you ain’t on the right planet, if you ain’t tryna’ live your life right, plan it
It’s like your mind vanished, you don’t even know that
I wish that we could go back,
Cause’ it’s so sad when I tell jokes and you don’t laugh like you used to
I really hate to stress it, but you strange to mess with
So I keep my distance, cause’ you always got this blank expression
Like you’re confused and unaware of your surroundings
Emotions have gone and no one’s found it
It’s overwhelming, your momma told you that drugs are bad
But you ain't listen til’ the fire burned your ass, now you understand
Sloka 1:
Pamatuji si, jak jsi se poprvé předávkoval
Zasraně jsi se předávkoval pervitinem, doktoři ti zachránili prdel
Vycházel z tebe duch
Nikdy jsi nevěděl jakou cestou jít
Je to jako když jsi jel na lodi a odplouval pryč a doufal, že narazíš na zlatý břeh
Ale potopil ses jako Titanic, tato nehoda zničila tvůj život
Když jsi panikařil, myslel sis, že máš zamčené dveře
Dobře, tak to nejsi na správné planetě
Snažil jsi se dál žít správně, plánoval jsi to
Tvoje mysl se vyčistila, nemusel jsi to ani vědět
Přeji si, abychom se vrátili zpět, protože je to tak smutné, když ti říkám vtipy a ty se nesměješ
Rozumíš
Opravdu nenávidím to napětí, ale ty jsi se zapletl
Tak si držím odstup, protože ty jsi vždycky měl ten prázdný výraz v obličeji
Jako by jsi byl zmatený a nevnímal své okolí
Emoce jsou pryč a já je nemohu najít
Je to zdrcující, tvoje máma ti říkala, že drogy jsou špatné
Ale tys jí neposlouchal, dokud ti oheň nespálil prdel, teď už rozumíš

Ref.
Teď pokaždé, když koukáš, vypadá že mě neznáš
A jsem nasraný na svět protože mi pervitin sebral mého přítele
Vrať mi mého přítele, prosím vrať se domů
chci se jenom poflakovat po okolí jako jsme to dělávali
(Kam jsi šel)
Nikdy jsem si nemyslel, že můj přítel odejde do budoucnosti
Ale mýlil jsem se
[Hook: Hopsin]
Like you always look like you don’t know me
And I’m mad at the world cause’ the meth took away my homie
Give me back my homie, please come home
I just wanna chill on the block like we used to (Where’d you go)
Never woulda thought my best friend would be gone in the future
But I was wrong

Sloka 2:
Měl jsem tě zastavit, když jsi měl šanci to udělat
Ale tehdy jsem měl pocit, že by to bylo moc troufalý
Začal jsi se scházet s novýma lidma
A dělal si z drogového prostředí nový domov
Tento svět je tak chladný
Mohl jsem tomu zabránit? Kdo ví?
Oni tě přesvědčili, že je ta sračka cool a šel na jejich stranu
Říkali, že ti to pozvedne náladu a budeš se cítit neporazitelný
Tak jsi začal flákat školu, scházel jsi se s těmi hloupými voly
Nevědom toho, že čim jsi starší, tak jsi větší pitomec
Je to zubožený, kde jsou do prdele teď
Uprostřed dvacítky jsi omdleli v crackovým domě
Minule, když jsi se s nimi setkal, měl jsem pochybnosti
Nasměrovali tě na špatnou cestu
A když jsi potřeboval pomoct, aby ses postavil, ty sráči se z toho vyvlékli
Ty zmrdi tě dostali, nemůžu lhát, ale teď je tvůj mozek smažka
A nemůžeš působit klidně jako tvý vrstevníci
Tvoje máma ti říkala, že drogy jsou špatné,
ale tys jí neposlouchal, dokud ti oheň nespálil prdel, teď už rozumíš
[Verse 2: Hopsin]
I shoulda’ stopped you when I had the chance to do so
But back then I had felt like that was too bold
You started hanging with new folks
And made the drug environment your new home
This world is too cold
Could I have prevented this? Who knows?
They convinced you that this shit was cool and hip to do
Saying it would lift your mood and make you feel invincible
So you started skipping school, hanging with these wicked dudes
Unaware that when you got older you played a bigger fool
And it’s pitiful, where the fuck they at now,
In they mid-20s passed out inside of a crack house
Back when you met them I had doubts
They put you on the bad route
And when you needed they help to pick you up they fuckin’ backed out
They fucking got you, I can’t lie, but now your brains fried
And you don’t even act like you’re the same guy
Your momma told you that drugs are bad,
But you ain’t listen til’ the fire burned your ass, now you understand
Ref.
[Hook: Hopsin] Sloka 3:
Nikdy jsem se necítil tak špatně dokud jsem nedostal ránu
Vzpomínám si na to jak jsme hráli Nintendo 64
A o Vánocích v 97mém jsme dostali nové, křuplé skejty
Dávali jsme "olíčka" v mém kuchyni na kluzké chodbě
Do prdele, změnilo a se to a to rychle
Ale nemůžu na to zapomenout, byl jsi můj první přítel
Začal jsem s tebou rapovat
Mohl jsi dostat zpět polovinu toho co jsem založil
Ale teď tu sedím a cítím se špatně, koukám co jsi provedl
Chlape, byl jsi tak otevřený a hysterický
Vidět tě teď je prostě nesnesitelný, je to strašné
Měl sis zvolit dobře, vyjebával jsi s Poinson Ivy
Jaký má tvůj život smysl, když jsi bez mozku?
Je to boj, tě poslouchat
Opravdu jsi mě a zbytek tvé rodiny poranil svými činy
Všichni jsme ti vždycky říkali, že drogy jsou špatné
Ale tys jí neposlouchal, dokud ti oheň nespálil prdel, teď už rozumíš
[Verse 3: Hopsin]
I ain’t never felt this shit before it gets me sore
I reminisce on us playin’ Nintendo 64
And that Christmas in 97 we got new crispy boards
And we was doin ollies in my kitchen on the slippery floor
Shit changed and it happened quick
But I can’t forget that you was the first homie I started rappin’ with
You coulda’ had half of this back when I had established it
But now I have to sit and feel bad, look what your actions did
Man you were so outgoing and so hysterical
Seeing you now is just unbearable, it’s terrible
You shoulda made your choices wisely
Fucking with poison ivy,
Without your brain please tell me what would your point in life be?
It’s a struggle to get your ass to listen
You really hurt me and the rest of your family with all your bad decisions
We always told you that drugs are bad,
But you ain't listen til the fire burned your ass, now you understand
Ref.
[Hook: Hopsin] Omluv mě, potřebuješ svézt?
Vypadáš, že jdeš do centra.
Ano, naskoč si, oukej, ahoj, já jsem Chris Dolmeth
Jsem tvůj nejlepší přítel (Chris Dolmeth)
Jsem vše co potřebuješ (Chris Dolmeth)
Pokud chceš uspět, naskoč si
oukej, ahoj, já jsem Chris Dolmeth

[Outro : Hopsin]
Excuse me do ya need a ride? Looks like you’re going downtown
Yes, hop in my ride, well hi, I’m Chris Dolmeth
I’m your best friend (Chris Dolmeth)
I’m all you need (Chris Dolmeth)
If you wanna succeed, hop in my ride
Well hi I’m Chris Dolmeth

Text přidala iTaen

Video přidala iTaen

Překlad přidala martinaPD

Je zde něco špatně?
Reklama
Reklama

Knock Madness

Reklama
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace.